Framtiden

Tillbaka

Unga hyresgäster hos Bostadsbolaget skapade animerade filmer

I höstas bjöd Bostadsbolaget i Göteborg in till en lovaktivitet för barn mellan 9 och 12 år. Det resulterade i två kortfilmer som visades för en stor publik. Visningen gick av stapeln på den anrika biografen Draken i Göteborg nyligen när Bostadsbolaget bjöd in sina hyresgäster till filmkväll i väntan på att festivalen i Göteborg inleds den 28 januari.

Aktiviteten genomfördes i samarbete med Göteborg Internationella Filmfestival och Studieförbundet Vuxenskolan. Ledare för verkstaden var Gunilla Gränsbo.

– Filmerna som barnen har gjort är underbara, för man ser att de har haft kul. Och om man har roligt då lär man sig jättemycket också. Att både vara kreativ och lära känna nya barn/ungdomar är en oslagbar kombination. De som har gjort filmerna hade ju aldrig träffats förut. säger Gunilla Gränsbo.

Bostadsbolaget har satt som mål att bli det mest barnvänliga bostadsföretaget till år 2012. Som underlag för det arbetet genomförde man 2010 en barn- och ungdomsbarometer bland 1 000 av bolagets unga hyresgäster. Undersökningen fick en svarsfrekvens på över 60 procent.

Frågorna rör allt från hur trygg man känner sig i sitt område till vad man helst vill göra på sin fritid och bland de äldre ungdomarna även frågor om feriejobb och mentorskap.

– Det visade sig att den fritidsaktivitet som både flickor och pojkar var intresserade av var just att pröva på att göra film, säger Inger-Lena Bennman, chef för information och marknad på Bostadsbolaget. Vi genomförde animationsverkstaden som ett pilotprojekt.

De filmer som barnen Signe, Elias, Hugo, Alvin, Viktoria och Joel gjorde finns på http://www.youtube.com/gbgfilmfestival. Foton från animationsverkstaden finns för nedladdning här i pressrummet.