Framtiden

Tillbaka

Under 2010 färdigställde Bostadsbolaget 243 nya lägenheter. Över 120 är under produktion.

Bostadsbolaget har under flera år tillfört Göteborg nya hyresrätter i jämn takt. Vid årsskiftet avslutades den tredje och sista etappen i projekt Stapelbädden på Västra Eriksberg. Dessutom byggdes tomma lokaler om till nio lägenheter.

– Det är vårt mål att ständigt ha nya projekt i gång, säger Bertil Rignäs, vd på Bostadsbolaget. Vi har en mängd nya projektidéer i vår portfölj för att kunna fortsätta bygga i jämn takt.

Nu sätts spaden i jorden för ytterligare 86 nya lägenheter i Eriksberg – projekt Dockhuset. En av de två huskropparna får helt rökfria lägenheter som ett svar på önskemål från många hyresgäster. Husen blir 7-9 våningar höga med en gemensam upphöjd gård i mitten.

I slutet av förra året påbörjade Bostadsbolaget byggnation av 38 lägenheter i ett punkthus i Västra Frölunda, merparten mindre lägenheter. På taket blir det en gemensam terrass.

Båda projekten är klara för inflyttning 2012.

– Vi hoppas kunna påbörja ytterligare projekt med fler än 300 lägenheter under 2011, berättar Bertil Rignäs. 

För ytterligare information, kontakta gärna
Inger-Lena Bennman, informationschef Bostadsbolaget, telefon 0706-171817