Framtiden

Tillbaka

Årets hyror för Poseidons hyresgäster klara!

Bostads AB Poseidon och Hyresgästföreningen i Västra Sverige har nu kommit överens om hyrorna för 2011. Enligt avtalet, som gäller från 1 mars, höjs hyrorna med i genomsnitt 1,7 procent.

Totalt justeras hyrorna på 7 olika nivåer, i intervallet mellan 0 och 3,0 procent. Hyreshöjningen på årsbasis är i genomsnitt 1,42 procent. Hur hyreshöjningarna fördelas beror på kvaliteterna i respektive bostadsområde kopplat till den nuvarande hyresnivån. Till dessa kvaliteter räknas till exempel läget och den sociala, kulturella och kommersiella servicen. Andra faktorer som vägs in är kvaliteterna i varje fastighet som den tekniska standarden, gemensamma utrymmen, med mera. De nya hyrorna grundar sig främst på höjda taxor för energi och renhållning samt underhållskostnader.

– Jag är nöjd med att vi nu har en överenskommelse om 2011 års hyror. Det har varit en utdragen process och troligen innebär överenskommelsen att vi inte kommer att kunna hålla jämna steg med de prisökningar som förväntas. Det ger i sin tur minskat utrymme för erforderliga underhållsinsatser, säger Göran Leander.

Hyrorna för garage och parkeringsplatser ingår inte i de centrala förhandlingarna.

För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta Göran Leander, förhandlingsansvarig Bostads AB Poseidon, telefon 031 – 332 11 88.