Framtiden

Tillbaka

Gemenskapsprojekt räddade Fritidsparken i Eriksbo

Beslutet var fattat. Fritidsparken i Eriksbo skulle läggas ned. Men genom projektet Inflytande och dialog – ett samverkansprojekt mellan Hyresgästföreningen och Familjebostäder, lyckades projektledare Victoria Trygg väcka det lokala engagemanget. Hon slöt sig samman med parkens personal och Eriksbo Parkförening. Tillsammans kämpade de, och lyckades till slut rädda parken från nedläggning.

2007 beslutade Familjebostäder att tillsammans med Hyresgästfören­ingen öka tryggheten, gemenska­pen och det lokala engagemanget bland hyresgästerna. Projektet Inflytande och dialog startades upp, Hyresgästföreningens Victoria Trygg blev projektledare.

 Victoria Trygg besökte olika bostadsområden för att prata med hyresgäster och få veta hur de ser på sitt område, och de ansåg kunde bli bättre. Sedan började hon att starta upp nya, meningsfulla aktiviteter. Plötsligt fanns nattvandrare i Eriksbo, läxhjälp för unga i Bergsjön och en Miljöfestival arrangerades i Gärdsås.

– Jag är katalysatorn. Jag hjälper till att starta upp aktiviteterna, sedan ska de leva vidare med hjälp av lokala föreningar och ideellt arbete. Det bästa med jobbet är att jag träffar så många engagerade boende och kan vara med och förändra, säger Victoria Trygg.

 Fritidsparken i Eriksbo har i många år varit ett populärt tillhåll för områdets barn och unga. I anslutning till parken finns bland annat ett djurhus med bondgårdsdjur som barnen själva får mata och hjälpa till att ta hand om. När parken hotades av nedläggning ryckte Victoria Trygg in. Hon slöt sig samman med parkens personal och Eriksbo Parkförening. Tillsammans kämpade de, och lyckades till slut att rädda parken från nedläggning.  

– Det är den största segern med det här projektet, säger Victoria Trygg.

Att fritidsparken är viktig för både barn och föräldrar i Eriksbo är tydligt.

 – Det är ett jät­tebra sätt att komma ifrån lägenheten en stund med barnen. Parken är en viktig mötesplats för hela området, säger Roxana, som tillsammans med sina två söner besöker gården flera gånger i veckan.

 Siv Undén, Familjebostäders distriktschef i Bergsjön och Eriksbo, menar att Parkens räddning har stor betydelse för de boende i området.

– Här har vi alla gått ihop och kämpat tillsammans för områdets enda öppna träffpunkt. Det sänder ut en positiv signal, säger hon.

Kontakter:

Siv Undén, Familjebostäder: 070-5950779

Victoria Trygg, Hyresgästföreningen: 070-225 04 48

Ingela Lindström, Eriksbo Fritidspark: 031-487244

Eriksbo Parkförening, Mona-Lisa Jireland 0709-46 83 73

Foto: Ingela Lindström