Framtiden

Tillbaka

Bostadsbolaget satsar på unga göteborgare

På söndag den 17 april bjuder Bostadsbolaget in alla barnfamiljer till en Barndag på Heden.

– Vår ambition är naturligtvis att bjuda våra hyresgäster på en trevlig dag, men vi vill lite mer, säger Bertil Rignäs, Bostadsbolagets vd. Vi har bestämt oss för att bli det mest barnvänliga bostadsföretaget och då vill vi också visa på hur unga kan få en rikare fritid i sitt bostadsområde.

Föreningar med en verksamhet som passar barn och ungdomar i olika åldrar presenterar sig. Exempelvis får man pröva på basket, fotboll, dans och badminton. På scenen blir det uppvisningar med aikido, karate och dans. Programmet pågår mellan 11 och 13.

Bostadsbolaget påbörjade sin satsning på barn och ungdomar 2010. Det innefattar ett fortsatt arbete för ökad trygghet och säkerhet och även för kvaliteter i boendet som lokaler för barnkalas, läxläsning med mera. En viktig del är också att varje år erbjuda unga hyresgäster sommar-jobb och skapa praktikplatser.

I Haga pågår ett pilotprojekt med Hagas Kaponjärer – ett trettiotal barn som träffas varje månad för att göra en insats i sina egna kvarter mot nedskräpning och klotter.

Bostadsbolagets Ungdomspanel består av ungdomar från olika bostadsområden mellan 13 och 18 år. De utgör bollplank och referensgrupp för Bostadsbolaget i exempelvis planering för mötesplatser. Representanter från Ungdomspanelen finns på plats på Heden på söndag.

Bostadsbolagets mentorprogram är under utarbetande, ett program där anställda i företaget kommer att agera mentorer för unga hyresgäster.

– Vi har stora ambitioner när det gäller framtidens boende, säger Bertil Rignäs. Vi vill helt enkelt bli bäst. Och för att nå dit gör vi jobbet tillsammans med dem som framtiden rör mest – våra barn och ungdomar.

Läs mer om Bostadsbolagets Barndag på www.bostadsbolaget.se.

För ytterligare information, kontakta Inger-Lena Bennman, informationschef Bostadsbolaget. telefon 0706-171817.