Framtiden

Tillbaka

Egnahemsbolagets VD slutar

Egnahemsbolagets styrelse har idag beslutat att den verkställande direktören Olle Lundgrens anställning avslutas. Beslutet har tagits utifrån en helhetsbedömning med bolagets bästa i fokus. Egnahemsbolaget har sedan oktober 2010 haft en tillförordnad VD med anledning av den förundersökning och senare åtal som riktats mot Lundgren. Den uppkomna situationen har varit och är en belastning för bolaget. 
Styrelsen bedömer därför att bolaget nu behöver tillföras ny kraft för att kunna utvecklas positivt i framtiden. Mot denna bakgrund kommer inte styrelsen att invänta resultatet av de rättsliga processerna utan har idag fattat beslutet att avsluta anställningen.

Styrelsens presidium har fått uppdraget att hantera de formella och praktiska frågorna. Rekryteringen av ny VD påbörjas under våren.

Göteborg 27 april 2011
Förvaltnings AB Framtiden

För frågor kontakta:
Pelle Berglund, styrelseordförande i Göteborgs Egnahems AB, 0707-61 27 8