Framtiden

Tillbaka

Sverigepremiär för pedal på sopkärl

Med små enkla lösningar vill Bostads AB Poseidon göra det lättare för seniorer att bo kvar hemma. Pall i hissen, armstöd på bänkarna runt husen och nu – pedal på sopkärlen i miljörummen. Tillsammans kan alla dessa små enkla förbättringar bidra till att seniorer bor kvar hemma längre. Mijörummen på Stackmolnsgatan i Göteborg är först i landet med pedalförsedda sopkärl.

De pedalförsedda sopkärlen är specialutvecklade i samarbete mellan Renova, kretsloppskontoret i Göteborg och Bostads AB Poseidon. De nya kärlen är ett led i projektet Stackmolnsgatan – Samverkan för bekvämt boende som Poseidon driver tillsammamns med hyresgäster och andra förvaltningar och bolag i Göteborg som syftar till att öka trivsel och tillgänglighet i bostadsområdet. I utvecklingsarbetet har även ergonomiska aspekter beaktats så att konstruktionen inte ska vara ett hinder i renhållarnas arbete.

Genom att öka tillgängligheten på olika sätt via förenklingar i vardagen för de boende hoppas man att framför allt gamla människor ska kunna bo kvar hemma längre. Detta kan på sikt innebära stora besparingar för kommunens äldreomsorg.

Sopkärl försedda med pedal finns i många länder på kontinenten, men ännu inte i vårt land.

David Dalek, affärsutvecklare på Renova:
Ännu så länge finns våra nya pedalkärl endast i två av Poseidons miljörum, men mottagandet från de boende har varit mycket positivt och vi tror att det kan finnas stort intresse för pedalkärl även på andra håll. Vem vet, kanske ser vi början på det som snart är standard i miljö- och återvinningsrummen i vårt land.

Anna Olsson Taieb, projektledare på Bostads AB Poseidon:
Pedalkärlen är kanonbra! Jag har redan fått flera positiva reaktioner från hyresgästerna. Pedalen underlättar inte bara för den som har svårt att lyfta, den gör också soplämnandet mer hygieniskt. Hoppas att pedalerna sprider sig, jag skulle absolut vilja ha sådana hemma på min egen gård!

Kontaktpersoner
Anna Olsson-Taieb, Bostads AB Poseidon, tel 031 – 332 11 51
David Dalek, Renova, 031-61 86 21
Christian Kallerdahl, Renova, 031-61 86 72