Framtiden

Tillbaka

Ökad takt i nyproduktionen

Under 2010 har har Framtidenkoncernen haft en produktion på 688 hyreslägenheter och 216 bostäder med eget ägande. Koncernens ambition är att de kommande åren producera minst 600 inflyttningsklara hyresrätter per år. Till det kommer närmare 150 småhus och bostadsrätter. Våra mål är att Framtidenkoncernen ska ha 1 000 bostäder i produktion under 2011. Göteborg behöver fler hyresrätter och Framtidenkoncernen driver på den utvecklingen.

Ökad takt i nyproduktionen

Under 2010 har har Framtidenkoncernen haft en produktion på 688 hyreslägenheter och 216 bostäder med eget ägande. Koncernens ambition är att de kommande åren producera minst 600 inflyttningsklara hyresrätter per år. Till det kommer närmare 150 småhus och bostadsrätter. Våra mål är att Framtidenkoncernen ska ha 1 000 bostäder i produktion under 2011. Göteborg behöver fler hyresrätter och Framtidenkoncernen driver på den utvecklingen.