Framtiden

Tillbaka

Förslag till framtida arena i Göteborg

En delrapport kring förutsättningar för en ny- alternativt ombyggd inomhusarena i Göteborg presenterades idag för Scandinaviumbolagets styrelse. Rapporten konstaterar att om Göteborg vill bibehålla sin position som evenemangsstad så bör inriktningen vara nybyggnation. Styrelsen har idag beslutat att kompletterande studier ska göras för att få ett bredare beslutsunderlag.  Ett komplett beslutsunderlag beräknas vara klart hösten 2012. 

Scandinaviumbolagets styrelse har idag fått en delrapportering från förstudiearbetet i enlighet med det uppdrag som gavs för drygt ett år sedan. Förstudien har haft i uppgift att studera förutsättningar för en ny- alternativt ombyggd inomhusarena i Göteborg. I rapporten konstateras att om Göteborg vill bibehålla sin position som evenemangsstad så bör inriktningen vara en nybyggnation inom evenemangsområdet.

Vid ett nybyggnadsalternativ kan Scandinaviumfastigheten vara kvar som en kombinerad mässhall och komplementarena.

Eftersom frågan om en ny arena är stor och komplicerad behövs ett bredare beslutsunderlag varför styrelsen beslutat att förstudien ska fördjupas inom följande områden;

– evenemangsstrategi och strategisk inriktning för evenemangsområdet
– samhällsekonomi och samhällseffekter
– evenemangsområdets utformning
– ägande, drift och finansiering

Under hösten 2012 beräknas ett komplett beslutsmaterial vara klart.

”- Känns bra att arenafrågan har kommit så här långt. Detta är en mycket strategisk fråga för Göteborg och för att fortsatt vara en attraktiv evenemangsstad. Nu tar vi nästa steg och fördjupar studien för att få ett bredare beslutsunderlag” , säger Anneli Hulthén, styrelseordförande i AB Framtiden och Scandinaviumbolaget.

Då ett eventuellt beslut om nybyggnation är en stor fråga som berör många aktörer i Göteborg bör utredningen knytas närmare kommunledningen. Projektansvaret för den fördjupade förstudien övergår därför från Scandinaviumbolaget till ny huvudansvarig under senhösten 2011.

Bifogat finns en beskrivning av uppdraget och en sammanfattning delrapporten.

Göteborg 2011-05-17  
Förvaltnings AB Framtiden

Vid frågor kontakta:
Östen Carlson, ordförande i styrgruppen och VD i Förvaltnings AB Framtiden, 076-785 22 37
Åsa Friis, projektledare för Framtidens Arena, 070-275 03 48