Framtiden

Tillbaka

Avfallssamarbete mellan hyresgäster i Biskopsgården och Bostadsbolaget gör alla till vinnare

Hanteringen av avfall utgör en stor del av de taxor och avgifter som belastar hyran. De som har störst möjlighet att påverka nivån på kostnaden är hyresgästerna själva genom enkla vardagsval som rätt avfall i rätt kärl. Nu senast har Bostadsbolagets hyresgästers förbättrade avfallssortering i Biskopsgården lett till ekonomiska och miljömässiga vinster.

Bostadsbolaget har i flera områden, däribland Biskopsgården, valt att ge sina hyresgäster en extra service genom att ta emot återvinningsmaterial som förpackningsindustrin egentligen har ansvar för; metallförpackningar, hårda och mjuka plastförpackningar, tidningar och trycksaker, pappersförpackningar, färgat och ofärgat glas.

–  Det ska vara enkelt att bo hos oss och leva miljövänligt, berättar Elisabet Sandberg-S, Bostadsbolagets distriktschef i Biskopsgården. Vi vill underlätta för våra hyresgäster att sortera och bli av med sitt avfall. Det sparar både pengar och miljö.

Genom att leverera sorterat förpackningsmaterial till Renova har Bostadsbolagets avfallskostnader i Biskopsgården minskat med 110 000 kronor på årsbasis.

– Pengarna går oavkortat till åtgärder som kommer hyresgästerna i området tillgodo, säger Elisabet Sandberg-S.

För ytterligare information kontakta gärna
Christer Tobisson, boendeutvecklare på Bostadsbolaget, telefon 031-731 51 63, 070-261 09 79.