Framtiden

Tillbaka

”Området har blivit tryggare och det gör att jag vill fortsätta bo här”

En utvärdering av Bostadsbolagets insatser, där kameraövervakning ingår som en del, visar att hyresgästerna i bolagets område i Norra Biskopsgården i Göteborg är nöjda. Bränder och annan skadegörelse har minskat betydligt och området är lugnare. Rubriken är ett citat från en av de boende i området.

2009 var ett oroligt år i Norra Biskopsgården. Omfattande bränder i miljöhus och utbrunna bilar gjorde att hyresgästerna kände stor otrygghet. I samråd med de boende ansökte och beviljades därför Bostadsbolaget tillstånd för kameraövervakning kring de åtta gårdarna.

– Det är ett mycket ovanligt steg och enbart kameraövervakning är inte en lösning i ett oroligt område, säger Bostadsbolagets distriktschef Elisabet Sandberg-S. Det har dock varit till mycket god hjälp i vårt arbete.

Insatserna för ökad trygghet sker i samverkan med andra fastighetsägare, stadsdelsförvaltning, räddningstjänst, polis och många andra. Exempel på åtgärder är mötesplatser och kraftigt förbättrad belysning och mycket annat.

Polisen är också mycket nöjda och pekar på den förebyggande effekt som både deras ökade närvaro och kamerorna har:

– Nu rycker vi ut på rätt saker och kan lägga våra resurser där de bäst behövs, säger Tony Olsson, gruppchef för polisen i Biskopsgården. Antalet händelser som vi måste skicka ut polisbilar till har minskat och antalet brott som klaras upp är fler.

Enkät till hyresgästerna
En enkät till de hyresgäster som har bilplats eller garage i området visar att 8 av 10 anser att tryggheten påverkats positivt nu när ett halvår gått. Närmare 8 av 10 upplever att skadegörelsen minskat.

– Jag är glad att vårt konsekventa och målmedvetna arbete i Norra Biskopsgården ger resultat, säger Elisabet Sandberg-S.

Fakta: I november 2010 kompletterades Bostadsbolagets trygghetsarbete med kameraövervakning och nu när omkring ett halvår gått har en enkät skickats ut bland hyresgästerna. Totalt omkring 450 enkäter skickades ut och 117 personer besvarade den.

För ytterligare information, kontakta
Christer Tobisson, boendeutvecklare Bostadsbolaget, telefon 070-261 09 79
Elisabet Sandberg-S, distriktschef Bostadsbolaget, telefon 070-582 01 79
Tony Olsson, polisen Biskopsgården, telefon 031-739 48 67