Framtiden

Tillbaka

Bostadsbolaget byggstartade de första hyresrätterna i Kvillebäcken

På måndagen skedde den officiella byggstarten för Bostadsbolagets 200 hyresrätter i  den nya centrala stadsdelen Kvillebäcken. Vid byggstarten medverkade representanter från Bostadsbolaget samt förskolebarn som framöver kommer att fungera som Bostadsbolagets experter på barnfrågor.

– Vi vill gå ner i det konkreta och uppmärksamma detaljer som vi som vuxna kanske inte ser eller tänker på, säger Bertil Rignäs, Bostadsbolagets vd. Därför har vi tagit del av kloka tankar från de här barnen kring hur de tycker att deras närmiljö ska kunna bli både roligare, vackrare och säkrare.

Barnen, som är mellan 3 och 5 år, är entusiastiska inför sin uppgift och deltog med liv och lust i ceremonin på byggplatsen. De kom tillsammans med sina fröknar från Lantmätaregatans Förskola och Wieselgrensgatan 11 Förskola i Kvillebäcken. Barnen har både tittat på positiva och negativa saker i befintliga miljöer och även kommit med helt egna förslag på hur ett attraktivt bostadsområde skulle kunna se ut. Barnen har bland annat fotograferat sådant som de uppfattar som farligt och otäckt och sådant som de tycker är vackert.

– Barnen har en klar bild över hur de vill att deras bostadsområde ska se ut. De har satt fingret på många bra saker. Det känns väldigt bra att ha startat detta arbete med dem, säger Bertil Rignäs.

Vid dagens ceremoni konstaterade Stefan Kristiansson, ordförande i Bostadsbolagets styrelse liksom vice ordförande Maria Rydén att Bostadsbolagets projekt kommer att utgöra ett bra tillskott av hyresrätter i Göteborg.

Inflyttning är beräknad till våren 2013.