Framtiden

Tillbaka

Bergsjön 2021 – Fastighetsägarpartnerskap bildat i Bergsjön!

Siktet är inställt på att kunna genomföra en bomässa i Bergsjön som en del av Göteborgs 400-årsjubileum år 2021.

– Fastighetsägare som samverkar är en nyckel till lokal utveckling, säger Magnus Munk, förvaltningschef på privata fastighetsföretaget Förvaltnings AB Västerstaden och ordförande för nybildade Bergsjön 2021.

– Vi tror att nybyggnation, höga miljöambitioner, fler arbetsplatser och större mångfald bland upplåtelseformerna är några viktiga förutsättningar för ett attraktivare Bergsjön. Och det vinner vi alla på, fastighetsägare och bergsjöbor likaväl som kommunen, säger Magnus Munk

– Wallenstam har ägt fastigheter i Bergsjön i 2 år och vi lägger ner ett ambitiöst arbete på att utveckla vårt eget bestånd i stadsdelen. Men vi inser också att det inte är förrän fastighetsägarna går samman och kommer överens om gemensamma strategier som en verklig, positiv utveckling kan komma till stånd i hela Bergsjön, säger Marina Fritsche, affärsområdeschef för Wallenstam och ledamot i Bergsjön 2021s styrelse.

– Familjebostäder har ett mycket stort bestånd i Bergsjön. Vi ser Bergsjön 2021 som ett strategiskt mycket viktigt initiativ för att vi ska kunna fullgöra vår uppgift som allmännyttigt bostadsbolag med uppdrag att verka för hela Göteborgs utveckling, säger Peter Lundstedt, marknadschef för Familjebostäder och vice ordförande för Bergsjön 2021.

I Bergsjön 2021s styrelse sitter också Gunilla Karlsson, GöteborgsLokaler, samt Magnus Nordin, Nordin Fastigheter AB. Besök gärna hemsidan www.bergsjön2021.se

 För ytterligare kommentarer:

Magnus Munk, förvaltningschef Västerstaden, ordförande Bergsjön 2021, 073-075 65 00

Marina Fritsche, affärsområdeschef Wallenstam, 031-743 96 26

Helena Holmberg, verksamhetsledare Bergsjön 2021, 0707-800 700