Framtiden

Tillbaka

Nu startar uthyrningen av lägenheterna i Göteborgs hittills största rökfria projekt

Sedan Bostadsbolaget gick ut med beslutet att bygga ett helt rökfritt hus har intresset varit mycket stort. Idag den 17 oktober startar uthyrningen av de 43 rökfria hyresrätterna – bolagets första och det största rökfria projektet i Göteborg.

– Vi får samtal varje dag från människor som vill flytta in i en helt rökfri miljö. Att kunna bo helt rökfritt är ju idag ett privilegium för den som har egen villa, säger Inger-Lena Bennman, informationschef på Bostadsbolaget.

I Bostadsbolagets nya rökfria boende i projekt Dockhusen i Västra Eriksberg kommer det inte att vara tillåtet att röka någonstans i byggnaden, inte heller på balkonger eller i anslutning till huset.

Bygget är i full gång och inflyttning sker i augusti/september nästa år. Utöver byggnaden med de 43 rökfria lägenheterna ingår en likadan byggnad med ytterligare 43 hyresrätter i projektet.

Det är väldigt viktigt att människor har valmöjlighet att kunna bo i flerfamiljshus där det inte får rökas. Speciellt viktigt är det om man har allergi eller annan överkänslighet och blir sjuk av andras tobaksrök, säger Ingalill Bjöörn, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Av de folkhälsopolitiska mål som antogs 2003 finns fyra nationella delmål till 2014 om tobak. Ett av dem är att ingen ofrivilligt ska utsättas för tobaksrök i sin omgivning. Initiativet med rökfria flerbostadshus är en viktig del för att åstadkomma en omgivning fri från tobaksrök. Astma- och allergiförbundet presenterar idag en kartläggning av rökfria lägenheter i landet. Se hela listan på deras hemsida: www.astmaoallergiforbundet.se.

Fakta: Ett av de två Dockhusen är helt rökfritt, d v s 43 av de 86 lägenheterna. Båda husen innehåller lägenheter som har mellan 1 och 4 rum och kök. Mellan husen finns en upphöjd gård. Samtliga lägenheter är tillgänglighetsmärkta, d v s med låga eller inga trösklar, hiss och rymligt badrum. Vissa av lägenheterna kommer först att erbjudas till befintliga hyresgäster hos Bostadsbolaget och resterande hyrs ut via Boplats Göteborg.

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. De vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. De har föreningar runt om i hela landet.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Inger-Lena Bennman, informationschef Bostadsbolaget, telefon 031-731 51 70,
e-post: inger-lena.bennman@bostadsbolaget.se

Marie-Louise Luther, Ombudsman inomhusmiljö, Astma- och Allergiförbundet, telefon 08-506 28 211, 0708337473,
e-post marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se