Framtiden

Tillbaka

Läxhjälpen startar i Göteborg med stöd av Bostadsbolaget och andra fastighetsägare

Nu startar Stiftelsen Läxhjälpen sin framgångsrika läxhjälpsverksamhet på fem skolor runtom i Göteborg. Tack vare finansiering från branschorganisationen Fastighetsägarna och fem av Göteborgs kommunala bostadsbolag, däribland Bostadsbolaget. kommer över sextio elever att få kostnadsfri, kontinuerlig läxhjälp för att höja sina betyg. Och fler kommer det att bli.

– Vår läxhjälp gör skillnad här och nu. Vi hjälper elever i områden där behoven är som störst att höja sina betyg, komma in på gymnasiet och nå sina drömmar, säger Stiftelsen Läxhjälpens verksamhetsledare Maria Arneng. 

Stiftelsen Läxhjälpen arbetar sedan fyra år på högstadieskolor runtom i Stockholm där resultaten ligger långt under rikssnittet. Visionära företag finansierar läxhjälpstimmar och får regelbundna rapporter om hur det går för just ”deras” elever. I dagsläget får drygt 300 elever individuellt anpassad läxhjälp av arvoderade högskolestudenter, ett koncept som ger resultat. Läsåret 2010/11 höjde sig alla elever i minst ett ämne, snittet låg på 5 ämnen/elev. 

– Vi vet att om vi satsar på ungdomar kommer det inte bara att gynna ungdomarna själva utan hela bostadsområdet, säger Robert Hörnquist, vice vd på Bostadsbolaget. Att tillsammans med våra kolleger i branschen kunna göra det med hjälp av en erfaren och framgångsrik organisation som Läxhjälpen känns verkligen bra. Nu hoppas vi på att fler företag i andra branscher i Göteborg följer vårt exempel.

Redan nu har Stiftelsen Läxhjälpen kunnat starta upp verksamhet i Göteborg tack vare sex nya partner som vardera satsar 250 000 kr under perioden 2011-2013; Fastighetsägarna Göteborg, HjällboBostaden, Gårdstensbostäder, Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder.

– Vi är jätteglada för det stöd som vi har fått hittills i Göteborg. Att det är just Fastighetsägarna och bostadsbolagen som är våra största sponsorer har nog att göra med att de ser en tydlig koppling mellan högre utbildning, högre sysselsättning och lugnare bostadsområden. Men vi har även andra typer av partners som vill stödja en konkret, resultatinriktad verksamhet som främjar hela samhället, säger Maria Arneng.

I dag finns det skolor i Göteborg där över hälften av eleverna går ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet. De första läxhjälpsgrupperna startade i Hjällboskolan och Gårdstensskolan i början av oktober. Inom kort startas grupper på ytterligare tre skolor; Bergsjöskolan, Lövgärdesskolan och Hammarkullsskolan. Läxhjälpen sker regelbundet två gånger i veckan, med samma elever och samma läxhjälpare. Läxhjälparna är unga högskolestudenter som får betalt för sin insats, för att verksamheten ska vara stabil och av hög kvalitet. Tydliga mål sätts och kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare.  

– Våra läxhjälpare blir mer än bara studiehjälp, de är också viktiga förebilder i form av unga, engagerade vuxna som stöttar, lyssnar och uppmuntrar och inte minst ställer krav, säger Maria Arneng.

Maria Arneng och Stiftelsen Läxhjälpen uppmanar nu Göteborgs näringsliv att gå samman för att motverka ett av vår tids största samhällsproblem – bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. 

– Läxhjälpen är en konkret insats för att tillvarata all den potential och kraft som finns bland Sveriges ungdomar. Om vi inte agerar nu riskerar vi att slösa bort en ansenlig del av vår ungdomsgeneration!

För mer information kontakta gärna 
Maria Arneng, verksamhetsledare Stiftelsen Läxhjälpen, telefon 076-006 94 13, maria@laxhjalpen.se
Inger-Lena Bennman, informationschef Bostadsbolaget, telefon 0706-171817, inger-lena.bennman@bostadsbolaget.se