Framtiden

Tillbaka

Poseidon medverkar i kraftsamling för Göteborgs unga

Nu startar Stiftelsen Läxhjälpens sin framgångsrika läxhjälpsverksamhet på fem skolor runtom i Göteborg. Tack vare finansiering från branschorganisationen Fastighetsägarna och fem av Göteborgs kommunala bostadsbolag kommer över sextio elever att få kostnadsfri, kontinuerlig läxhjälp för att höja sina betyg.

– Idén med vår Läxhjälp är att göra skillnad här och nu. Vi hjälper elever i områden där behoven är som störst att höja sina betyg, komma in på gymnasiet och nå sina drömmar, säger Stiftelsen Läxhjälpens verksamhetsledare Maria Arneng.

Redan nu har Stiftelsen Läxhjälpen kunnat starta upp verksamhet i Göteborg tack vare sex nya partners som vardera satsar 250 000 kr under perioden 2011-2013; Fastighetsägarna Göteborg, Poseidon, HjällboBostaden, Gårdsstensbostäder, Bostadsbolaget och Familjebostäder.

– Vi är jätteglada för det stöd som vi har fått hittills i Göteborg. Att det är just Fastighetsägarna och bostadsbolagen som är våra största sponsorer har nog att göra med att de ser en tydlig koppling mellan högre utbildning, högre sysselsättning och lugnare bostadsområden, säger Maria Arneng.

I dag finns det skolor i Göteborg där över hälften av eleverna går ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet. De av Poseidon finansierade läxhjälpsgrupperna startar i Lövgärdesskolan i oktober. Läxhjälpen sker regelbundet två gånger i veckan, med samma elever och samma läxhjälpare. Läxhjälparna är unga högskolestudenter som får betalt för sin insats, för att verksamheten ska vara stabil och av hög kvalitet. Tydliga mål sätts och kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare.

– Våra läxhjälpare blir mer än bara studiehjälp, de är också viktiga förebilder i form av unga, engagerade vuxna som stöttar, lyssnar och uppmuntrar och inte minst ställer krav, säger Maria Arneng.

– Läxhjälpen är en konkret insats för att tillvarata all den potential och kraft som finns bland Sveriges ungdomar. Om vi inte agerar nu riskerar vi att slösa bort en ansenlig del av vår ungdomsgeneration!

– Det är viktigt för oss på Poseidon att delta i arbetet med att göra skillnad för unga. Läxhjälpen erbjuder ett konkret och långsiktigt arbete med ungdomar som vi tror kan öka tryggheten i våra bostadsområden, säger Anna Olsson Taieb

Stiftelsen Läxhjälpen arbetar sedan fyra år tillbaka på högstadieskolor runtom i Stockholm där resultaten ligger långt under rikssnittet. Visionära företag finansierar läxhjälpstimmar och får regelbundna rapporter om hur det går för just ”deras” elever. I dagsläget får drygt 300 elever individuellt anpassad läxhjälp av arvoderade högskolestudenter, ett koncept som ger resultat. Läsåret 2010/11 höjde sig alla elever i minst ett ämne, snittet låg på 5 ämnen/elev.

För mer information om Stiftelsen Läxhjälpen i Göteborg kontakta verksamhetsledare Maria Arneng, 076-006 94 13, maria@laxhjalpen.se. För information om Poseidons medverkan kontakta Anna Olsson Taieb, Bostads AB Poseidon, 031-332 11 51, anna.olsson-taieb@poseidon.goteborg.se