Framtiden

Tillbaka

Framtidens bolag ger läxhjälp

Stiftelsen Läxhjälpen startar verksamhet i Göteborg med början i oktober. Över 60 elever i fem skolor i Göteborg kommer att få läxhjälp. Det är Stiftelsen Läxhjälpen tillsammans med HjällboBostaden, Gårdstensbostäder, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Poseidon och Fastighetsägarna Göteborg som startar ett samarbete för att stödja elever att höja sina betyg och komma in på gymnasiet.

Länk till Läxhjälpens webbplats

Framtidens bolag ger läxhjälp

Stiftelsen Läxhjälpen startar verksamhet i Göteborg med början i oktober. Över 60 elever i fem skolor i Göteborg kommer att få läxhjälp. Det är Stiftelsen Läxhjälpen tillsammans med HjällboBostaden, Gårdstensbostäder, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Poseidon och Fastighetsägarna Göteborg som startar ett samarbete för att stödja elever att höja sina betyg och komma in på gymnasiet.

Länk till Läxhjälpens webbplats