Framtiden

Tillbaka

2012 års hyror för Poseidons hyresgäster är nu klara

Bostads AB Poseidon och Hyresgästföreningen i Västra Sverige har nu kommit överens om hyrorna för 2012. Enligt avtalet, som gäller från 1 januari, höjs hyrorna med mellan 0 och 4 % där de flesta får 2% i höjning.

Hyresökningens storlek beror på kvaliteterna i respektive bostadsområde kopplat till den nuvarande hyresnivån. Till dessa kvaliteter räknas till exempel läget och den sociala, kulturella och kommersiella servicen. Andra faktorer som vägs in är kvaliteterna i varje fastighet som den tekniska standarden, gemensamma utrymmen, med mera. Hänsyn tas även till förvaltningskvaliteter.

De nya hyrorna grundar sig främst på ökande underhållskostnader men även på höjda taxor och en allmän prishöjning.

– Jag är nöjd med att vi nu har en överenskommelse om 2012 års hyror och att vi är klara före årsskiftet. Det är också bra att vi fortsätter processen med differentierade hyresjusteringar eftersom det är viktigt att hyran avspeglar kvaliteten i boendet, säger Göran Leander, förhandlingsansvarig på Poseidon.

För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta Göran Leander, förhandlingsansvarig Bostads AB Poseidon, telefon 031 – 332 11 88.