Framtiden

Tillbaka

Framtidenkoncernens resultat 2011

Pressmeddelande                                                                                                        2012-02-10

Framtidenkoncernens hyresintäkter för 2011 ökade till 4 783 mnkr (4 624) vilket ger ett driftsöverskott på 2 661 mnkr (2 497).

Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheterna uppgick vid årsskiftet till 58 850 mnkr

(52 324). Genomsnittligt direktavkastningskrav minskade med 0,1 procentenhet och uppgick vid årsskiftet till 5,1 (5,2) procent. Dessutom externvärderas cirka 7 procent av fastigheterna. Den externa värderingen översteg den interna värderingen med
6,8 procent (8,4).

Koncernens soliditet uppgick till 53 procent (52) och belåningsgraden till 26 procent (28). Under 2011 investerades 2 773 mnkr (2 261) i ny- och ombyggnation samt förvärv.

Koncernens ambition är att de kommande åren producera minst 600 inflyttningsklara hyresrätter per år och närmare 150 småhus och bostadsrätter. Målet är att ha 1 000 bostäder i produktion under 2011.

Av koncernens totalt 70 084 hyresrätter var 43 lediga vid årsskiftet.

 

För ytterligare information kontakta

Carina Grönberg, ekonomi- och finanschef, 031-773 75 53

Ulrika Stenson, informations- och utvecklingschef, 031-773 75 68