Framtiden

Tillbaka

Bostadsbolaget får pris för socialt ansvarstagande

Under torsdagen får Bostadsbolaget ta emot föreningen CSR i Västsveriges pris ”Ansvarstagande i tiden”.

– Det är extra glädjande att priset motiveras med att vi inspirerar andra, säger Bertil Rignäs, Bostadsbolagets vd. Det har hela tiden varit ett av målen med vår strävan i att bli det mest barnvänliga bostadsbolaget.

Bostadsbolaget arbetar för en hållbar framtid genom att tillsammans med unga skapa goda förutsättningar för såväl boendemiljö som medvetenhet och ansvarstagande kopplat till miljö och samhälle.

2010 gav styrelsen Bostadsbolaget i uppdrag att bli landets bästa bostadsföretag för barn. Tillsammans har medarbetarna arbetat fram förslag på hur det ska uppnås och aktiviteterna har därefter arbetats in i rutiner och verksamhetsplaner.

Juryns motivering lyder:
Bostadsbolaget har på ett innovativt sätt skapat förutsättningar för en hållbarare framtid genom att aktivt ge barn och unga möjligheten att påverka sin boende- och närmiljö för såväl ökat ansvarstagande som ökad trivsel . Förhållningssättet, som integrerats i den dagliga verksamheten, är inspirerande och väl genomtänkt. Bostadsbolaget arbetar långsiktigt socialt, ekonomiskt och miljömässigt vilket utan tvekan bidrar till en bättre framtid.

– Vår barnsatsning är inget avgränsat projekt utan ett förhållningssätt som integrerats i den dagliga verksamheten, förklarar Bertil Rignäs. Genom att redan i tidig ålder ha möjligheten att vara delaktig och ha möjlighet att påverka sin boende- och närmiljö tror vi att såväl ansvarstagande som trivsel ökar.

Fakta: CSR Västsverige är en ideell förening bildad 2008. Föreningen består av medlemmar från alla typer av arbetsgivare, offentliga, privata, idéburna – stora som små. Värdet av att ta ansvar som sträcker sig längre än den egna organisationens givna uppdrag och åtaganden ligger bakom bildandet av CSR Västsverige. Västra Götalandsregionen är huvudfinansiär för föreningens aktiviteter.

 För ytterligare information, kontakta gärna:
Eva Jonasson, informatör Bostadsbolaget, telefon 031-731 50 41, e-post: eva.jonasson@bostadsbolaget.se
Inger-Lena Bennman, informationschef Bostadsbolaget, telefon 031-731 51 70,  e-post: inger-lena.bennman@bostadsbolaget.se

Åsa Furnander, verksamhetschef CSR Västsverige, mobil: 0727-12 95 50
e-post: kansli@csrvastsverige.se