Framtiden

Tillbaka

HjällboBostaden går samman med Poseidon

Idag, den 2 maj, fusioneras AB HjällboBostaden med Bostads AB Poseidon. Efter

13 år med HjällboBostaden som utvecklingsbolag är det dags för en ny fas i Hjällbos utveckling som distrikt inom Poseidon.

HjällboBostaden har idag nått en förvaltningsfas och bedöms gynnas av att ingå i ett bolag med ett mer varierat bestånd och stark ekonomi. Syftet med samgåendet är bland annat att dela bolagens erfarenheter och dra nytta av varandras kunskaper.

– Jag vill hälsa våra 7 000 nya hyresgäster från Hjällbo välkomna till Poseidon. Vi kommer att ta vid HjällboBostadens goda arbete och fortsätta värna om Hjällbos utveckling, där trygghet, trivsel och boinflytande står i centrum, säger Anders Söderman, VD Bostads AB Poseidon.

HjällboBostaden bildades 1999 som ett utvecklingsbolag inom Förvaltnings AB Framtiden och gavs då ett utökat uppdrag – att utveckla Hjällbo såväl fysiskt som socialt.

Under de 13 år som bolaget verkat som utvecklingsbolag har HjällboBostaden genomfört omfattande upprustningar av beståndet. Bland annat har 6,5 kilometer fasad renoverats. Hjällbo har även fått en av Sveriges största solcellsanläggningar för elproduktion. Utöver den fysiska upprustningen har bolaget aktivt arbetat med frågor som rör trygghet, inflytande, sysselsättning och ungdomsaktiviteter i området. Sedan starten har HjällboBostaden bidragit till 1 200 arbetstillfällen i Hjällbo och trivseln i området har ökat.

HjällboBostadens bestånd omfattar 2 293 lägenheter i Hjällbo.

För mer information, kontakta:

Linda Thorsson, informationschef Bostads AB Poseidon,

tel 0705-56 54 16, mail: Linda.Thorsson@hjallbobostaden.goteborg.se