Framtiden

Tillbaka

Smarta lösningar ger tryggare badrum

På Stackmolnsgatan på Hisingen har Poseidon tillsammans med hyresgäster hittat både smarta och snygga lösningar för att skapa tryggare badrum i befintligt bestånd. Målet är att äldre hyresgäster ska kunna bo kvar längre i sina lägenheter utan att det krävs dyra och bullriga ombyggnader.

Att bygga badrum som är tillgängliga och trygga är en utmaning för många bostadsbolag. Med en åldrande befolkning och ett bestånd där flera av badrummen är små och otrygga krävs både nytänkande och kunskap för att hitta rätt lösningar.

– Ofta handlar trygghet om de små detaljerna. Genom att ha bra kunskap och tänka till kring färger, belysning och material kan man göra mycket för att öka tryggheten. Att vi dessutom haft en nära dialog med hyresgäster, hjälpmedelsexperter och arkitekter har hjälpt en hel del, säger Anna Olsson, projektledare på Bostads AB Poseidon.

Sedan 2010 driver Poseidon ett pilotprojekt på Stackmolnsgatan tillsammans med hyresgästerna för att öka trivsel och tillgänglighet så att de seniorer som önskar ska kunna bo kvar hemma med hög livskvalitet. Tidigare har allmänna utrymmen och gården anpassats genom enkla och smarta lösningar. Nu är det badrummen som står på tur.

– Att fullt ut tillgänglighetsanpassa ett badrum är en ganska dyr historia och inte alltid möjligt i de befintliga husen. Därför har vi försökt att hitta lösningar tillsammans med de boende som gör badrummen tryggare. Flera av lösningarna är både smarta och snygga. Numera inför vi en del av dem direkt från start när vi bygger nytt, säger Anna Olsson.

Några exempel på trygga lösningar i badrummet på Stackmolnsgatan:

• Utmed ena väggen monteras en ledstång som är ett kominerat stöd och handdukshängare.

• Badkaret ersätts med dusch och duschdraperi för att minska snubbelrisken och göra badrummet mer lättstädat.

• Bra kontrastfärger på inredningen och en god grundbelysning underlättar vid synnedsättningar.

• En stabil duschstång ersätter separata stödhandtag i duschen.

• Toalettstolen är förhöjd och har avtagbara armstöd.

Smarta lösningar för kvarboende är inte bara en angelägenhet för svenska bostadsbolag. I september 2012 håller IFHP (International Federation for Housing and Planning) världskongress i Göteborg. Under kongressen anordnas studiebesök till bland annat Poseidons hus på Stackmolnsgatan.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Anna Olsson, projektledare Bostads AB Poseidon, tel 031 – 332 11 51, anna.olsson@poseidon.goteborg.se

Om Stackmolsgatan
På Stackmolnsgatan på Hisingen driver Poseidon ett pilotprojekt tillsammans med äldre hyresgäster med syftet att öka trivseln och tillgängligheten. Projektet sker i samarbete med Göteborgs Stads ”Gôrbra för äldre”, som delvis finansieras av Hjälpmedelsinstitutet. Delprojektet ”Bygga om och renovera badrum” sker i samarbete med systerföretagen Bostadsbolaget och Familjebostäder. Läs gärna mer om Stackmolnsgatan på www.poseidon.goteborg.se/stackmolnsgatan