Framtiden

Tillbaka

Chalmers Studentbostäder och Bostadsbolaget skapar nya centrala studentbostäder

Genom ett samarbete mellan Bostadsbolaget och Chalmers Studentbostäder får Göteborg i ett första steg 15 nya studentlägenheter. I januari blir ytterligare 43 lägenheter klara.

– Det är efterlängtat eftersom det är stor brist på boenden för studenter, säger Joakim Wallin, vd på Chalmers Studentbostäder. Det är särskilt roligt att vi lyckats ta hand om redan bostadsfärdiga lokaler som blir tomma. Vi önskar att det fanns fler sådana möjligheter eftersom det är en snabbare process än att bygga nytt. Detta är dessutom en varaktig lösning.

– Vi är glada att kårens bolag jobbar aktivt med denna ständigt aktuella fråga. Det är otroligt viktigt för oss studenter att kunna bo värdigt under vår studietid, säger Daniel Langkilde, ordförande för Chalmers Studentkår.

Anledningen till att man så snabbt kunnat skapa dessa studentbostäder är att man tagit över tomma lokaler i Landala som tidigare varit ett äldreboende. Det innebär inte bara snabb inflyttning men också riktiga lägenheter från 20-50 kvm.

– Många av de temporära bostäder som föreslås av politikerna, anser vi, är både för små och kortsiktiga. Den här lösningen är både bättre och mer långsiktig, säger Daniel.

– För oss känns det väldigt bra att kunna bidra till att lokalerna snabbt kan omvandlas till lägenheter för studenter, säger Bertil Rignäs, Bostadsbolagets vd. Vi vet hur stort trycket är och de här bostäderna ligger dessutom i ett attraktivt område, alldeles intill Chalmers.

För att kunna lösa studenters akuta bostadssituation hyrs lägenheterna i första skedet ut på korttidskontrakt i väntan på att lägenheterna anpassas och byggs om till varaktiga studentbostäder. Ombyggnad och anpassning är preliminärt planerat till sommarlovet 2013. De första studenterna kan flytta in redan om någon vecka.

För ytterligare information, kontakta gärna
Joakim Wallin, vd Chalmers Studentbostäder, telefon 031-772 97 00
Robert Bengtsson, chef förvaltningsstöd Bostadsbolaget, telefon 031-731 51 06

Fakta: Chalmers Studentbostäder erbjuder studenter i Göteborg ett varierat utbud av lägenheter, allt ifrån ett rum med trinettkök till tre rum och kök. Bostadsområdena är attraktivt belägna, nära centrum och högskolorna. Totalt har man idag cirka 2000 student- och forskarbostäder i Göteborg.