Framtiden

Tillbaka

2013 års hyror för Poseidons hyresgäster är nu klara

Poseidon har nått en överenskommelse med Hyresgästföreningen i Västra Sverige om hyrorna för 2013. Enligt avtalet, som gäller från 1 mars, justeras hyrorna i 8 nivåer mellan 0 och 4 % där de flesta får 1,99 % i höjning, vilket också är den genomsnittliga höjningen för bolaget.


Hyresökningens storlek beror på kvaliteterna i respektive bostadsområde kopplat till den nuvarande hyresnivån. Till dessa kvaliteter räknas till exempel läget samt den sociala, kulturella och kommersiella servicen. Andra faktorer som vägs in är kvaliteterna i varje fastighet som den tekniska standarden, gemensamma utrymmen, med mera. Hänsyn tas även till förvaltningskvaliteter.


De nya hyrorna grundar sig främst på ökande underhållskostnader och den allmän prishöjning.


– Jag är nöjd med att vi nu har en överenskommelse om 2013 års hyror. Det är också bra att vi fortsätter processen med differentierade hyresjusteringar eftersom det är viktigt att hyran avspeglar kvaliteten i boendet, säger Göran Leander, förhandlingsansvarig på Poseidon.


Hyrorna för garage och parkeringsplatser förhandlas inte med hyresgästföreningen utan justeras med hänsyn till områdets egna förutsättningar. Detta innebär att vissa bostadsområden kommer att få en höjning, medan hyrorna blir oförändrade i andra bostadsområden.