Framtiden

Tillbaka

79 sommarjobbare i Gårdsten

Det var ca 160 ungdomar som sökte jobb hos Gårdstensbostäder
inför sommaren. Nästan 50 % fick ett sommarjobb i Gårdsten. Under hela sommaren
har de synts till, alla gul- och orangeklädda ungdomar som gjort mindre
underhållsarbeten i och runt fastigheterna, naturmarkskösel i Dalen i samarbete
med Park och Natur samt rensat ogräs, plockat skräp och tömt grovsoprum.

– Det finns alltid något att göra, de behöver inte vara
sysslolösa under sina arbetsveckor, säger Salma Nazzal som är projektledare för
sommarjobbarna i Gårdsten. I år har vi organiserat det med mindre grupper som
har en arbetsledare som i sin tur har kontakten med huscheferna för vad som ska
göras i respektive område och det har fungerat väldigt bra.

Zijun har tidigare själv varit feriearbetare samt ledare
inom GKSSs seglarskola och varit en av arbetsledarna som har haft hand om en
grupp på fem personer.

– Vår grupp har jobbat på Saffrans- och Timjansgatan. Dagen
har börjat med att vi gått igenom alla molokstationer och grovsoprum. Därefter
har vi rensat ogräs när vi haft tid över, säger Zijun.

– Utöver dessa sommarjobb så jobbar vi årligen med så kallad
social upphandling. I många av våra upphandlingar har vi skall-krav på att
företaget ska anställa en eller flera Gårdstensbor, säger Michael Pirosanto,
t.f. VD på Gårdstensbostäder. 2012 ordnade vi 12 sådana jobb och i år har vi
redan fem personer som fått arbete via social upphandling.

Under 2012 ordnade bolaget totalt 193 arbetstillfällen i och
utanför Gårdsten, varva 12 personer genom social upphandling. Hittills under
2013 har bolaget ordnat 131 arbetstillfällen.