Framtiden

Tillbaka

40000 nya hyresgäster hos Bostadsbolaget i Guldheden

För några veckor sedan flyttade de surrande hyresgästerna – 40000 honungsbin – in i sin nya bostad, en bikupa på Dr Westrings gata alldeles intill Bostadsbolagets odlingslotter.  Som första bostadsföretag i Göteborg har bolaget valt att i samarbete med Beepartners på det här sättet bidra till den biologiska mångfalden i ett bostadsområde.


– Vi försöker hela tiden utveckla och förbättra utemiljön i våra områden, säger trädgårdsutvecklare Ulf Eldblom hos Bostadsbolaget. Att placera en bikupa i ett område alldeles intill våra hyresgästers odlingslotter ger en möjlighet att förbättra pollineringen av det som växer intill samtidigt som det bidrar till en bättre miljö.


– Eftersom landskapet förändras exempelvis genom intensifierat jordbruk har vilda bin fått svårare att överleva, berättar Andrés Amaya, projektledare hos Beepartners. Jag tror inte vi kan överskatta binas betydelse för oss människor. Globalt sett är en tredjedel av all mat vi äter beroende av pollinerande insekter och 85 procent av pollineringen sker av honungsbin.


Bostadsbolagets tvåbenta hyresgäster är välkomna att besöka sina grannar bina och se hur de bor i sin kupa på Dr Westrings gata. Och honungen som blir resultatet kommer att delas ut bland de boende i området.


För ytterligare information, kontakta


Andrés Amaya, projektledare Beepartners, telefon 0736-127231
Inger-Lena Bennman, kommunikationschef Bostadsbolaget, telefon 0706-171817


Fakta:
Beepartners skapar mötesplatser för spridning av kunskapen om bin och vilda pollinatörer som nyckelaktörer för den biologiska mångfalden. Du kan träffa dem på Bifestivalen i Bältespännarparken under Göteborgs Kulturkalas. http://kulturkalaset.goteborg.com/2013/programpunkt.php?id=1917


Fler bilder finns via länken nedan. Foto: Beepartners