Framtiden

Tillbaka

Småhus i citynära natur lockar barnfamiljer

Som att bo på landet, men bara en dryg halvmil in till Brunnsparken. Källehöjden, det skogsklädda höjdområdet öster om Lillhagsvägen, är ytterligare ett exempel på stadsförtätning, det vill säga nya bostäder på outnyttjad mark mellan ytterområdena och stadskärnan. Här påbörjar kommunala Egnahemsbolaget i höst bygget av ett nytt småhusområde.

 – Vi märker tydligt att hus i den här typen av områden är väldigt attraktiva, säger Pertti Heina, VD på Egnahemsbolaget. Jämför med intresset för stadsodling – man vill gärna ha natur inpå knutarna men inte lämna stan. I de här områdena finns redan färdig infrastruktur som allmänna kommunikationer, skolor, stadsdelscentra med mera på nära håll. Kastmyntsgatan i Högsbohöjd är ett liknande område och när vi bjöd in till markvisning där före sommaren var intresset mycket stort.

Läs hela pressmeddelandet från Egnahemsbolaget som bifogad fil.