Framtiden

Tillbaka

Nya bostäder i Bergsjön inflyttningsklara

Visst byggs det nya bostäder i Göteborgs nordöstra stadsdelar. I dagarna flyttade en av familjerna in i sin nya lägenhet på Jupitergatan nära Bergsjöns centrum.

Området heter Mellbyhöjd och ligger i ett skogsområde mellan Bergsjön och Utby. Här har Egnahemsbolaget byggt bostadsrättslägenheter och radhus med äganderätt som nu är klara för inflyttning.

– I vårt uppdrag från Göteborgs Stad ingår det att se till hela staden när vi planerar nya bostäder, säger Pertti Heina, Egnahemsbolagets VD. Vi ska ge göteborgare i alla stadsdelar möjlighet att förverkliga sina egnahemsdrömmar, inte minst i områden som domineras av hyresrätter. Man ska helt enkelt inte behöva lämna en stadsdel man trivs i om man vill äga sin bostad istället för hyra den.

De nya småhusen och lägenheterna i Mellbyhöjd är ett konkret exempel på detta. Majoriteten av de som flyttar hit bor redan i den här delen av Göteborg.

– Vi är ett av de få byggbolag som bygger nya småhus och bostadsrätter i de nordöstra stadsdelarna, säger Pertti Heina. Det är egentligen lite svårt att förstå, för vi märker ju att det finns ett stort intresse hos dem som bor här.

 

Kontakt:

Pertti Heina, VD Egnahemsbolaget, 031-707 70 02, pertti.heina@egnahemsbolaget.se

Agneta Längvik, Chef Sälj och Marknad, Egnahemsbolaget, 031-707 70 26, agneta.langvik@egnahemsbolaget.se

 

Hjärtat i Göteborg sedan 1933

Egnahemsbolaget (Göteborgs Egnahems AB) startade 1933 som
Småstugebyrån med uppdraget att göra småhus tillgängliga för en bredare
allmänhet. Som göteborgarnas eget byggbolag fortsätter vi förverkliga
egnahemsdrömmar med nybyggda hus och lägenheter (egenägda och bostadsrätter)
för göteborgare i alla stadsdelar. Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen,
helägd av Göteborgs Stad. www.egnahemsbolaget.se