Framtiden

Tillbaka

Vi ökar byggtakten i Framtiden

Under den senaste tiden har vi sett en lång rad inspel kring bostadsfrågan där både nationella och lokala aktörer beskriver vad som är problemen och hur de skulle kunna lösas. Det är bra att många vill vara med och diskutera en av våra viktigaste framtidsfrågor.

I ett försök att lösa den gordiska knuten med att bygga fler bostäder så menar Per Bornstein (GP debatt 130909) att svaret på frågan ligger i att allmännyttan ska bygga mer.

Framtidenkoncernen är idag en av Sveriges största bostadskoncerner med en ekonomi i god balans. Var tredje göteborgare bor i en av våra drygt 70 000 bostäder. Vi ska på uppdrag av vår ägare, Göteborgs Stad, bygga det hållbara samhället för framtiden och vara en långsiktig fastighetsägare. Precis som andra aktörer måste vi göra kloka investeringar i nyproduktion och underhåll för att säkerställa en sund ekonomi.

Vi arbetar kontinuerligt med nya projektplaner men ledtiderna är mångåriga från idé till inflyttning. Vi tar alla möjligheter att exploatera egen mark, bygga på fastigheter och hitta byggbar mark inom kommungränsen. Enligt Fastighetskontorets rapport har det byggts 2 340 hyresrätter de senaste fem åren, av detta har vi byggt drygt hälften.

Sedan flera år har vi intensifierat arbetet med att öka antalet nyproduktioner. Vi räknar med att om två år nå en takt på 750 inflyttningsklara bostäder per år. Successivt ska vi sedan öka till en nivå om 1 000 per år. Idag är 1 087 bostäder i produktion inom koncernen t.ex i Kviberg, Tuve, Norra Krokslätt och Gårdsten.

Vi är överens om att byggandet av bra och prisvärda bostäder måste öka och vi är helt övertygade om att alla delar den bilden. I Framtidenkoncernen ska vi fortsatt verka för att göra vår del men det finns inga genvägar.

Anneli Snobl
VD och koncernchef, Framtidenkoncernen