Framtiden

Tillbaka

Stort intresse för hyresrätter i Kvillebäcken

Samtliga lägenheter som Bostadsbolaget hittills har annonserat ut i Kvillebäcken är uthyrda. I samband med Bonytt 2013 den 19 oktober i Älvrummet släpps de sista.

Kvillebäcken,den nya gröna stadsdelen sex minuter från Brunnsparken, har visat sig vara ett
attraktivt område och har på sistone uppmärksammats bland annat vid öppnandet av Göteborgs nya saluhall och invigningen av Kvillebäcksparken.

Bostadsbolaget har två kvarter med totalt 196 lägenheter i Kvillebäcken. Kvarteret Mandelpotatisen består av 104 lägenheter där samtliga är uthyrda. Där flyttade de sista hyresgästerna in den 1 oktober. Gräslöken, det andra kvarteret, innehåller 92 lägenheter. 40 av dessa har hittills redan hyrts ut. Nu annonseras ytterligare 16 lägenheter och intresset är fortsatt stort. 

– Det är väldigt roligt att så många har upptäckt våra nybyggda lägenheter i det nya spännande området Kvillebäcken. Kombinationen nya fina lägenheter i ett nytt fräscht område har varit mycket attraktivt för många, säger Catarina Hagwall, marknadschef på Bostadsbolaget.

Kvillebäcken är en ny stadsdel endast sex minuter från Brunnsparken med ekologi och hållbarhet som ledord. Bostadsbolagets hyresgäster som hittills har flyttat in uppskattar bland annat den nya saluhallen, parken och alla kaféer och restauranger i området. Stadsmiljön med hus i olika stil, grönskande tak och innegårdar liksom lägenheternas höga standard med möjlighet för hyresgästerna att välja viss inredning själva har också varit populärt.

– Intresset hos allmänheten för detta område har ökat i takt med att de olika kvarteren utvecklas och färdigställs. Det är först när man ser lägenheterna och området som man förstår hur fint det är. Vi ser fram emot när torget framför Mandelpotatisen blir klart vilket kommer att öka trivseln än mer för våra nya hyresgäster, fortsätter Catarina Hagwall.

Nu släpper Bostadsbolaget de sista lägenheterna som är möjliga att anmäla sitt intresse till under perioden 19 oktober till den 2 november. Intresseanmälan lämnas på Boplats.

För ytterligare information, kontakta

Catarina Hagwall, marknadschef Bostadsbolaget. Telefon 076-775 25 55

Om Kvillebäcken: Kvillebäcken är en helt ny stadsdel i Göteborg. Totalt ska fler än 2000
nya lägenheter byggas. Visionerna för Kvillebäcken är att skapa en levande
stadsdel där mötet mellan människor står i fokus och där invånarna kan leva
miljösmart. Allt endast 6 minuter från Brunnsparken. Nya Kvillebäcken byggs av
ett byggkonsortium bestående av Bostadsbolaget, Derome, HSB Göteborg, Ivar
Kjellberg, NCC, Veidekke, Wallenstam och Älvstranden Utveckling. Nya
Kvillebäcken är det första området som byggs utifrån Göteborgs Stads nya och
tuffa miljökrav.