Framtiden

Tillbaka

Riktiga jobb till arbetslösa med social upphandling

I en upphandling av nytt städbolag krävde Familjebostäder att sju av tio städare skulle rekryteras bland de egna hyresgästerna. Social hänsyn vid upphandling ger hopp om jobb och värdefulla erfarenheter.

Delar av Bergsjöns befolkning står av olika skäl långt ifrån arbetsmarknaden. Många har sökt mängder med jobb – utan att någon gång kallas till intervju. I Bergsjön Centrum förvaltar Familjebostäder cirka 1 500 lägenheter. Tobias Johansson är distriktschef:
– Jag ställde mig frågan om vi inte skulle kunna ordna riktiga jobb till våra hyresgäster. Jag ville pröva hur långt vi kunde driva den sociala hänsynen vid tjänsteupphandling.

Den här typen av upphandling innebär att förvaltningar och kommunala bolag kräver att leverantörer erbjuder praktikplatser och liknande upplägg när de upphandlar tjänster. Men hittills har ingen ställt krav på att huvuddelen av den personalstyrka som ska utföra uppdraget bor i ett socialt utsatt område.
– Jag har jobbat tillsammans med Dan Gaversjö på Framtidenkoncernen (se faktaavsnittet nedan) för att skapa vassare metoder som kan stärka integrationen. Vi bestämde oss för att ta social hänsyn i upphandlingen längre än någon annan.

Frågan om hur omfattande sociala krav man kan ställa har inte prövats juridiskt. Familjebostäders upphandling blev inte överklagad vilket kan tolkas som att branschen accepterade villkoren:
– Det viktigaste kriteriet var pris per timme, så det var lätt att jämföra anbuden. Kravet på rekrytering av bergsjöbor var en förutsättning för att komma i fråga som leverantör.

Att hitta personal i området var lätt. Trapphusen lappades med en annons och efter fyra dagar hade 140 personer anmält intresse. Tobias Johansson kom överens med NCA, städfirman som vann upphandlingen, om att träffa och intervjua alla sökande.
– Om man inte får jobbet ska man åtminstone ha fått komma på intervju och ha fått en positiv upplevelse. En kille som svarade på annonsen hade tidigare sökt mängder med jobb men aldrig kallats till intervju, säger Tobias Johansson.

Trots de långtgående kraven från Familjebostäder blev inte städningen med det nya avtalet dyrare än tidigare. Men nyttan blev större, säger Tobias Johansson, som är glad för att NCA har tagit ett stort ansvar.

Städningen i Familjebostäders distrikt Nordost sysselsätter inte särskilt många. Sammanlagt sköter tio personer uppdraget, varav sju ska bo i området. Men Tobias Johansson säger att den nu avslutade upphandlingen har visat att de har hittat en fungerande metod som kan användas i fler distrikt, bolag och förvaltningar.
– På sikt skulle hundratals långtidsarbetslösa i stan kunna få ett arbete att gå till. Vi har visat att det är möjligt att erbjuda riktiga jobb.

Tobias Johansson är väl medveten om att några nya arbetstillfällen inte skapas med riktade åtgärder av den här typen. Just nu, vill säga. För om arbetslösa mammor och pappor i stadsdelar som präglas av utanförskap börjar få jobb kan det ge ringar på vattnet i form av större framtidstro, större köpkraft och större integration.

Det finns ytterligare ett skäl som är särskilt viktigt för Tobias Johansson:
– När jag ser våra hyresgäster, som vi jobbar för varje dag, stå där i kön till intervjun – då ger det en väldigt go’ känsla i magen.  

Fakta
För information om Framtidens roll i integrationsfrågor, se:
http://www.framtiden.se/sv/Koncernen/Samarbeten/Processagarskap-integration/

För mer informationom upphandling med social hänsyn, se: http://uhb.goteborg.se/for_inkopare_social_hansyn/

Kontakt
Tobias Johansson, distriktschef, tel: 031- 731 56 76 eller tobias.johansson@familjebostader.se