Framtiden

Tillbaka

Framtiden och SABO på Energikick

Framtiden är medarrangör till SABOs årliga energikonferens, Energikicken, som
går av stapeln 5-6 november på Hotel Post i Göteborg. I programmet finns bland
annat två studiebesök – det ena Bostadsbolagets lågenergihus i Kvillebäcken
och det andra Poseidons lågenergihus i Backa Röd.

Det är första gången energikonferensen hålls i Göteborg och över 300 personer
anmälda vilket är mer än något annat år.

Hela SABOs ledningsgrupp är på plats med fd VD för Framtiden Kurt Eliasson i
spetsen, numera VD på SABO.

Fakta:
SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag.