Framtiden

Tillbaka

Arbete för tryggare Backa får pris

Medmänsklighet, värme och stort engagemang kan förändra ett oroligt bostadsområde. Det har Familjebostäders arbetsgrupp på Gåsagången i Backa visat genom att göra skillnad för de boende. Nu vinner de Framtidenkoncernens pris för trygghet och säkerhet.

Det har tidvis varit stökigt i Backa, med bilbränder och stenkastning, händelser som har gjort kringboende oroliga. När både äldre och yngre ungdomar började samlas på kvällarna utanför Familjebostäders kundservice bestämde sig arbetsgruppen för att bryta mönstret:
– Vi ville fånga upp barnen och de yngre ungdomarna så att de inte hängde med gängen, säger bovärden Mustapha Timir.
Så startade Gåsacupen, en årlig fotbollsturnering för killar och tjejer mellan 8 och 12 år. Tillsammans med Hyresgästföreningen kunde arrangörerna erbjuda fina priser och korvgrillning.
När Mia Johansson, Christian Eldstaf och Roland Apell, som alla ingår i den prisade arbetsgruppen, summerar de tre senaste åren är det tydligt att det är engagemanget som driver dem. Omtanken om hyresgästerna och tron på att dialog och relationer är vägen framåt har fött flera lyckade aktiviteter: Gåsagången gror, ett stadsodlingsprojekt, kaffevagnen och glöggafton, balkongtävling och den senaste idén – att hålla skridskoskola på en närbelägen plan som spolas vintertid. För att förverkliga den idén krävs nu bara skridskor för utlåning.
Arbetsgruppens sociala engagemang sträcker sig nog längre än vad jobbet kräver. Men så har det också gett resultat:
– När vi startat Gåsacupen såg vi hur stämningen förändrades i området, säger Mustapha Timir.
Roland och Christian fyller i:
– I odlingsprojektet och i andra aktiviteter har vi velat engagera både barn och vuxna. Barnen för att de ska vara rädda om sin närmiljö. De vuxna för att de behöver synas ute, både på dagar och kvällar.

Ur Framtidens motivering till priset:
”Arbetsgruppen hos Familjebostäder i Backa har haft ett öppet sinne till att testa nya idéer, vilket lett till flera lyckade trygghetsskapande aktiviteter för hyresgästerna i Backa – när det behövts som mest. Genom detta är arbetsgruppen också ett föredöme för andra.”

Priset för trygghet och säkerhet instiftades för sju år sedan för att öka intresset för trygghets- och säkerhetsarbete, uppmärksamma goda exempel och skapa fina förutsättningar inom koncernen för att dela goda idéer. Juryn består av koncernens säkerhetsråd och delas varje år ut efter nomineringar som kommit in i maj månad.

Vid frågor kring trygghets- och säkerhetspriset kontakta Dan Gaversjö, koncernsäkerhetschef vid Förvaltnings AB Framtiden,  070-664 91 08 eller 031-773 75 50.