Framtiden

Tillbaka

Poseidon skapar 45 trygghetslägenheter på Blidvädersgatan

På Blidvädersgatan på Hisingen gör Poseidon om 45 lägenheter till trygghetsboende. Med mindre anpassningar i lägenheterna, en gemensam samlingslokal och en anställd trygghetsvärd är målsättningen att äldre hyresgäster ska kunna bo kvar längre i ett tryggt hem. Ombildningen möjliggörs genom en subvention från Fastighetskontoret.

– Vi har en befolkning som blir äldre och behoven av trygga lägenheter ökar. Det är därför viktigt för oss att ge de äldre hyresgäster som önskar att bo kvar i sin egen lägenhet förutsättningar för det, säger Anna Olsson, projektledare på Poseidon.

Förutom mindre anpassningar i lägenheterna ligger fokus på att bidra till trygghet genom gemenskap. Att lägenheterna blir trygghetsboende innebär att Poseidon förstärker den nuvarande träffpunkten med en trygghetsvärd. Hen har till uppgift att skapa aktiviteter och bidra till gemenskap för de boende. De hyresgäster som bor i lägenheterna idag och är 70 år eller äldre erbjuds tittöga i ytterdörren och spisvakt.

Trygghetslägenheterna på Blidvädersgatan är samlade i tre uppgångar. Lägenheterna varierar i storlek mellan 1 och 3 rum och kök. Alla lägenheter är rymliga, har ändamålsenliga badrum och tillgång till hiss. I huset finns sedan tidigare Monsunen, en träffpunkt för äldre, som drivs av stadsdelen. I samband med att lägenheterna blir trygghetsboende förstärker Poseidon verksamheten i lokalerna.

Göteborgs Stad har som mål att ta fram 300 trygghetslägenheter bland befintliga bostäder och skapa 100 nya trygghetslägenheter i nybyggnation. För att klara målet har en subvention till fastighetsägare införts av Göteborgs Stad. Subventionen för trygghetslägenheterna på Blidvädersgatan är  avsedd att täcka merkostnader för gemensamhetslokal och trygghetsvärd. Arbetet med trygghetsboendet sker i nära samverkan med äldreomsorgen SDF Västra Hisingen.

Poseidon driver sedan tidigare 30 trygghetslägenheter på Stackmolnsgatan på Hisingen. Under 2014 fortsätter arbetet med att identifiera fler lägenheter i beståndet som är lämpliga för trygghetsboende.

Trygghetsboende söks på vanligt sätt via Boplats Göteborgs hemsidan, www.boplats.se

Kontaktpersoner:
Anna Olsson, projektledare Bostads AB Poseidon
tel 031-332 11 51, e-post anna.olsson@poseidon.goteborg.se

Linda Thorsson, informationschef, Bostads AB Poseison
tel 031-332 11 50, e-post linda.thorsson@poseidon.goteborg.se