Framtiden

Tillbaka

Egnahemsbolaget köper mark av Skanska

Egnahemsbolaget har i dagarna förvärvat ett attraktivt markområde i Hisings Kärra av Skanska. Området söder om Mystängen är 83.850 kvm och kan ge plats åt nästan 100 nya bostäder. Fastighetskontoret bedömer att en planläggning bör kunna genomföras inom 5 år.

Här kan det bli både villor och lägenheter i mindre flerbostadshus. En del av området kan bebyggas med hyresrätter för att få ännu fler upplåtelseformer.

– Det är strategiskt viktigt för oss att öka vår markreserv, säger Matz Torgeby, mark- och exploateringschef på Egnahemsbolaget. Om vi ska nå vårt långsiktiga mål att bygga 150-200 nya bostäder varje år måste vi ha mark att bygga på.

Egnahemsbolaget har tidigare byggt fler områden med bostäder i Gerrebacka, Hisings Kärra.

– Det är 10 år sedan vi byggde här senast, fortsätter Matz. Genom samarbete inom koncernen kan vi även bygga en del hyresrätter den här gången.

 

För mer information kontakta gärna:

Matz  Torgeby, Chef mark och exploatering Egnahemsbolaget, 031-707 71 48, matz.torgeby@egnahemsbolaget.se

Pertti Heina, VD Egnahemsbolaget, 031-707 70 02, pertti.heina@egnahemsbolaget.se

 

Hjärtat i Göteborg sedan 1933

Egnahemsbolaget (Göteborgs Egnahems AB) startade 1933 som Småstugebyrån med uppdraget att göra småhus tillgängliga för en bredare allmänhet. Som göteborgarnas eget byggbolag fortsätter vi förverkliga egnahemsdrömmar med nybyggda hus och lägenheter (egenägda och bostadsrätter) för göteborgare i alla stadsdelar. Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen, helägd av Göteborgs Stad. www.egnahemsbolaget.se