Framtiden

Tillbaka

Gårdstensbostäder skapar 100-tals jobb

Gårdstensbostäder har hitintills i år förmedlat, i samverkan
med företag och stadsdelen, 166 nya arbetstillfällen till arbetssökande
Gårdstensbor både i längre och kortare anställningar. Arbetet sker i samverkan
med företag och stadsdelen samt social upphandling i våra egna upphandlingar av
entreprenörer. Gårdstensbostäder har sedan det bildades 1997 haft  uppdraget att bidra till ökad sysselsättning
och utveckling av det lokala näringslivet. Bolaget har under sexton år förmedlat
2 000 jobb och antalet lokala företag har ökat från 8 till 50 under samma
period. Att skapa jobb är en del i bolagets mål och uppdrag och att utveckla
den sociala dimensionen som en del av hållbarhetsarbetet.

Stadsdelen Gårdsten har under 2010-2012 utmärkt sig genom att ha ökat andelen
förvärvsarbetande med 5,3 procentenheter och får därmed nu 4,9 mkr av
arbetsmarknadsdepartementet för att stärka, stimulera och utveckla
utanförskapsområden.

–  ”Det är
fantastiskt att Gårdsten haft den relativt bästa sysselsättningsutvecklingen i
arbetsmarknadsdepartementets satsning och att stadsdelen nu tilldelas flera
miljoner för att kunna stimlera fortsatt utveckling. Vi, Gårdstensbostäder, jobbar
aktivt för att skapa jobb genom att nätverka, stödja och vara idésprutor i
samverkan med näringslivet. Detta plus att vi medvetet jobbar med att vara en
attraktiv hyresvärd bidrar till vår stadsdels positiva utveckling”, säger
Michael Pirosanto, tf VD Gårdstensbostäder.

–  ”Gårdstensbostäder
har sedan starten haft ett viktigt uppdrag att stimulera till ökad
sysselsättning och vi har medvetet satsat på att ha personer som dagligen
jobbar med frågan. Detta ser vi nu resultatet av och att det är en viktig insats
för att vi ska bygga ett hållbart samhälle för framtiden”, säger Anneli Snobl, styrelseordförande
Gårdstensbostäder och koncernchef i Framtidenkoncernen.

Läs bifogade länkarSABOs Hållbarhetspris 2013

Pressmeddelande
Arbetsmarknadsdepartementet 2013-12-18