Framtiden

Tillbaka

Om en vecka börjar nedsläckningen av kabel-tv:n

Övergången till digital-tv via
fiber börjar den 24 februari i Nordost. Resten av allmännyttans sammanlagt 70
000 lägenheter följer efter i etapper till och med juni månad i år. Den analoga
kabel-tv:n ersätts av digitala tjänster i ett öppet fibernät – Framtidens
Bredband.

Även Telia är med

Framtidens Bredband är unikt i
sitt slag i Sverige. Det ägs av bostadsbolagen Gårdstensbostäder, Poseidon,
Bostadsbolaget och Familjebostäder som alla ingår i Framtidenkoncernen. Nätet är
inte knutet till någon enskild tjänsteleverantör utan är öppet för alla som
vill erbjuda digitala tjänster. Därmed kan hyresgästerna ta del av mängder av
attraktiva erbjudanden från Sveriges samtliga ledande tjänsteleverantörer.
Under förra veckan kunde vi välkomna Telia i nätet!

– Många hyresgäster har
efterfrågat Telia, det är riktigt roligt att de nu får tillgång till deras
tjänster, säger Göran Leander som är projektansvarig.

Sveriges bästa priser

Det breda utbudet av tjänster och
leverantörer gör att priserna är pressade.

– Vi har förmodligen marknadens
lägsta priser på bredband och tv-paket, säger Göran Leander. En bredbandstjänst
som kostade cirka 400 kronor per månad i kabel-tv-nätet, kostar i vårt nät cirka
150 kronor. Det finns tv-paket som ungefär motsvarar dagens utbud i
kabel-tv-nätet för 50 kronor i månadsavgift och 700 kronor för digitalboxen.

Subvention för baspaket

Digitala tv-sändningar håller
högre kvalitet och kräver en digitalbox. Eftersom bostadsbolagen är angelägna
om att alla hyresgäster ska ha möjlighet att ta del av det förbättrade utbudet
finns en ekonomisk subvention för så kallade baspaket. Alla hyresgäster kan
ansöka om subventionen. Den ger 700 kronor i hyresreducering för digitalbox och
30 kronor per månad för månadsavgiften. I februari fick samtliga hyresgäster
också en hyresrabatt. Om man fördelar rabatten över två år får man gratis
tv-sändningar om man väljer det tv-paket som nämns ovan. Subventionen kan sökas
fram till 30 juni.

Nio av tio har koll

Det är en stor utmaning att få
alla hyresgäster i 70 000 lägenheter att uppmärksamma och ta till sig att
kabel-tv:n stängs och ersätts av ett nät med valfrihet. Vi har därför under det
senaste året informerat på många olika sätt. Vi vet nu tack vare de
undersökningar som vi har gjort att 89 procent har förstått vad man behöver
göra. Bland de äldre är motsvarande siffra 92 procent.

– Vi månar mycket om våra äldre hyresgäster. För många av dem är tv:n ett
viktigt socialt sällskap.

Hjälp finns på plats

När det nu är dags för övergången
tror vi ändå att några kommer att behöva stöd och hjälp. Men ingen som är
villrådig ska lämnas i sticket. Vi kommer därför att finnas på plats i våra
områden inför varje etapp, med medarbetare från vår bredbandssupport, ordinarie
medarbetare och tjänsteleverantörer. Vi hjälper till med beställning i sista
minuten, råd och stöd och till och med installationshjälp vid behov.

Läs mer om erbjudanden, support
och etappindelning på www.framtidensbredband.se

För frågor kontakta:

Göran Leander, 031 332 11
88, Bostads AB Poseidon