Framtiden

Tillbaka

Om en vecka börjar nedsläckningen av kabel-tv:n

Övergången till digital-tv via fiber börjar den 24 februari i Nordost. Resten av allmännyttans sammanlagt 70 000 lägenheter följer efter i etapper till och med juni månad i år. Den analoga kabel-tv:n ersätts av digitala tjänster i ett öppet fibernät – Framtidens Bredband.

Även Telia är med
Framtidens Bredband är unikt i sitt slag i Sverige. Det ägs av bostadsbolagen Gårdstensbostäder, Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder som alla ingår i Framtidenkoncernen. Nätet är inte knutet till någon enskild tjänsteleverantör utan är öppet för alla som vill erbjuda digitala tjänster. Därmed kan hyresgästerna ta del av mängder av attraktiva erbjudanden från Sveriges samtliga ledande tjänsteleverantörer. Under förra veckan kunde vi välkomna Telia i nätet!

– Många hyresgäster har efterfrågat Telia, det är riktigt roligt att de nu får tillgång till deras tjänster, säger Göran Leander som är projektansvarig.

Sveriges bästa priser

Det breda utbudet av tjänster och leverantörer gör att priserna är pressade.

– Vi har förmodligen marknadens lägsta priser på bredband och tv-paket, säger Göran Leander. En bredbandstjänst som kostade cirka 400 kronor per månad i kabel-tv-nätet, kostar i vårt nät cirka 150 kronor. Det finns tv-paket som ungefär motsvarar dagens utbud i kabel-tv-nätet för 50 kronor i månadsavgift och 700 kronor för digitalboxen.

Subvention för baspaket

Digitala tv-sändningar håller högre kvalitet och kräver en digitalbox. Eftersom bostadsbolagen är angelägna om att alla hyresgäster ska ha möjlighet att ta del av det förbättrade utbudet finns en ekonomisk subvention för så kallade baspaket. Alla hyresgäster kan ansöka om subventionen. Den ger 700 kronor i hyresreducering för digitalbox och 30 kronor per månad för månadsavgiften. I februari fick samtliga hyresgäster också en hyresrabatt. Om man fördelar rabatten över två år får man gratis tv-sändningar om man väljer det tv-paket som nämns ovan. Subventionen kan sökas fram till 30 juni.

Nio av tio har koll

Det är en stor utmaning att få alla hyresgäster i 70 000 lägenheter att uppmärksamma och ta till sig att kabel-tv:n stängs och ersätts av ett nät med valfrihet. Vi har därför under det senaste året informerat på många olika sätt. Vi vet nu tack vare de undersökningar som vi har gjort att 89 procent har förstått vad man behöver göra. Bland de äldre är motsvarande siffra 92 procent.

– Vi månar mycket om våra äldre hyresgäster. För många av dem är tv:n ett viktigt socialt sällskap.

Hjälp finns på plats

När det nu är dags för övergången tror vi ändå att några kommer att behöva stöd och hjälp. Men ingen som är villrådig ska lämnas i sticket. Vi kommer därför att finnas på plats i våra områden inför varje etapp, med medarbetare från vår bredbandssupport, ordinarie medarbetare och tjänsteleverantörer. Vi hjälper till med beställning i sista minuten, råd och stöd och till och med installationshjälp vid behov.

Läs mer om erbjudanden, support och etappindelning på www.framtidensbredband.se

För frågor kontakta:

Göran Leander, 031 332 11 88, Bostads AB Poseidon