Framtiden

Tillbaka

Hyrorna för 2014 klara

Poseidon har nått en överenskommelse med Hyresgästföreningen i Västra Sverige om hyrorna för 2014. Enligt avtalet, som gäller från 1 april, justeras hyrorna i 7 nivåer mellan 0 och 3 %, där den genomsnittliga höjningen är 1,5 %.

Hyresökningens storlek beror på kvaliteterna i respektive bostadsområde kopplat till den nuvarande hyresnivån. Till dessa kvaliteter räknas till exempel läget samt den sociala, kulturella och kommersiella servicen. Andra faktorer som vägs in är kvaliteterna i varje fastighet såsom den tekniska standarden, gemensamma utrymmen, med mera.

– Jag är nöjd med att vi nu har en överenskommelse om 2014 års hyror. Det är också bra att vi fortsätter processen med differentierade hyresjusteringar eftersom det är viktigt att hyran avspeglar kvaliteten i boendet, säger Göran Helgegren, ansvarig  förhandlare på Poseidon

De nya hyrorna grundar sig främst på ökande underhållskostnader, höjda taxor för vatten, avfall och fjärrvärme samt en allmänna prishöjning.