Framtiden

Tillbaka

Social upphandling framgångsfaktor för Gårdsten

Sedan
Gårdstensbostäders bildande 1997 har ca 2 000 arbetstillfällen skapats och
antalet företag har ökat från 8 till 50. Ett led i detta har varit att använda
social hänsyn vid upphandling för att främja möjligheten till sysselsättning
för hyresgästerna.

”- Sociala
hänsyn vid offentlig upphandling är ett kraftfullt verktyg för att främja
entreprenörskap, arbetsmöjligheter och en god samhällsutveckling. Det ser vi
tydligt i vårt arbete”, säger Michael Pirosanto, tf.VD för Gårdstensbostäder.

Gårdstensbostäder
arbetar även för att små företag ska kunna vara med och konkurrera om de
offentliga kontrakten, då kan företagsamheten i förorterna blomstra.

”- Gårdstensbostäders
framgång bygger på att det är ett fristående bolag med korta beslutsvägar,
engagerade medarbetare och en direktkoppling till våra hyresgäster som sitter
med i styrelsen”, säger Anneli Snobl, ordförande i Gårdstensbostäder och
koncernchef i Framtidenkoncernen .

En
ekonomisk värdering gjordes av ”Affären Gårdsten” 2007 som konstaterade att de positiva
samhällsekonomiska effekterna var större än de företagsekonomiska. Rapporten
från 2007 har nu uppdaterats och finns att läsa på Gårdstensbostäders hemsida www.gardstensbostader.se. På hemsidan finns också
”Framtid Gårdsten”, en redogörelse för Gårdstensbostäders arbete med
sysselsättningsfrämjande social upphandling.

——————–

Vid
frågor kontakta:

Michael
Pirosanto, tf VD Gårdstensbostäder  tel
031-332 60 00