Framtiden

Tillbaka

Före detta lokalyta byggs om till hyreslägenheter

Allmännyttiga Bostadsbolaget hittar alternativa lösningar för att öka fastighetsbeståndet. Att bygga nytt är inte alltid möjligt, därför bygger bolaget nu om en tidigare livsmedelsbutik i Kortedala och tillför staden nya hyreslägenheter.

Bostadsbolaget har under de senaste åren byggt nytt i bland annat Frölunda, Kvillebäcken och på Eriksberg. Nyproduktion innebär större lägenhetskvantiteter men bolaget hittar även andra lösningar för att tillföra staden fler bostäder.

– Vi försöker på alla sätt vi kan tillföra fler bostäder till stadens innevånare. Där vi tillåts bygga nya fastigheter gör vi det och förutom nyproduktion bygger vi också om outnyttjade lokaler till bostäder där det är möjligt, säger Leif Andersson, chef Fastighetsutveckling på Bostadsbolaget.

Nu pågår exempelvis ombyggnationen av en före detta livsmedelsbutik på Kalendertorget. Efter dialog med stadsbyggnadskontoret har detaljplanen gjorts om och fastigheten är inte längre klassad som lokal utan tillåter bostäder.

– Även om det är ett mindre antal bostäder är det ändå ett gott bidrag och fina lägenheter i bra läge. Det känns bra att vi arbetar på många sätt för att kunna erbjuda fler ett hem, säger Marcus Götberg som projektleder ombyggnationen hos Bostadsbolaget.

Lokalen i Kortedala byggs nu om till åtta lägenheter. Där byggs en blandning av lägenheter med ett, två och tre rum och kök. En del har egen uteplats och alla har fransk balkong. Samtliga lägenheter är tillgänglighetsmärkta och erbjuder full tillgänglighet.

Lägenheterna planeras vara färdiga för inflyttning i höst och uthyrningen sker via Boplats Göteborg.

Bostadsbolaget bygger årligen om ett tiotal lokaler till bostäder. Utöver projektet i Kortedala pågår för närvarande ombyggnation av lokaler i Landala till 77 studentlägenheter och i Högsbo planerar bolaget 18 nya lägenheter genom om- och tillbyggnation.