Framtiden

Tillbaka

INVIGNING – integration i nordost

Med gemensamma mål och med vår erfarenhet är vi starka. Framtidenkoncernen, Business Region Göteborg, ALMI och Bergsjön 2021 samlar sina krafter i nordost. Den lokala tillgängligheten, mötesplatsen och de personliga mötena är en förutsättning för att stärka utvecklingen i området.

Det är tillsammans vi kan förändra och skapa något nytt och bättre, därför sätter vi oss nu i en gemensam lokal i nordost, säger Dan Gaversjö från Framtidenkoncernen.

Media är välkommen den 16 maj kl 14-15, Rymdtorget 7 i Bergsjön.

Talare: Anna Johansson Kommunalråd och Dan Gaversjö Integrationsstrateg Framtidenkoncernen

För mer information:
Dan Gaversjö, Framtidenkoncernen, 0706-64 91 08
Martin Hag, Bergsjön 2021, 031-10 95 93
Shahrokh Taghvamanesh, ALMI, 0767-66 84 23
Anna-Lena Johansson, BRG, 031-367 61 52

Välkomna!

Fakta
Framtiden är processägare för integration i staden. Alla vi i stadens bolag och förvaltningar har ett ansvar att följa det prioriterade målet integration. Särskilt viktigt är det att öka sysselsättningen för utrikesfödda. Vi tar därför initiativ till att göra det möjlig genom samarbete med Business Region Göteborg, ALMI och Bergsjön 2021.