Framtiden

Tillbaka

Bostadsbolaget skapar mer än boende

Boende och arbete är två grundläggande faktorer för ett tryggt och självständigt liv. Tillsammans har allmännyttiga Bostadsbolaget och Västra Hisingens stadsdelsförvaltning skapat arbetstillfällen för hyresgäster i Norra Biskopsgården.

I samband med höstens oroligheter i Norra Biskopsgården hölls flertalet möten mellan hyresgäster, Bostadsbolaget, Stadsdelsförvaltningen och andra aktiva aktörer i området. Det konstaterades att många goda initiativ finns och att dessa bidrar till att många trivs i sitt bostadsområde.

Behovet av arbetstillfällen och den positiva effekt jobb har för området diskuterades också. Som ett resultat av detta har Bostadsbolaget under våren intervjuat tolv kandidater, framtagna av stadsdelsförvaltningen, och måndagen den 26 maj gjorde ett gäng glada hyresgäster sin första arbetsdag på Bostadsbolaget.

– På Bostadsbolaget arbetar vi på många sätt för att skapa goda och trivsamma bostadsområden. Förutom att erbjuda bra boende försöker vi bland annat skapa meningsfull fritid, sommarjobb för ungdomar och andra goda förutsättningar för våra hyresgäster. Vi tar vårt sociala ansvar på stort allvar, säger Robert Bengtsson, tf vd på Bostadsbolaget.

Jobbsatsningen innebär att fem av Bostadsbolagets hyresgäster i Norra Biskopsgården under ett års tid ska prova på de tre yrkena kvartersvärd, miljövärd och lokalvårdare. Satsningen inleds med praktik som i mitten av juli övergår i en anställning hos Park och Naturförvaltningen med placering hos Bostadsbolaget.

– Att ha arbete och meningsfull sysselsättning är viktigt för alla personer, det har man också märkt på deltagarna som varit aktuella för denna jobbsatsning då intresset varit väldigt högt. Vi hoppas detta kan inspirera fler företag att hjälpa arbetslösa i området då vi alla måste hjälpa till, säger Sami Korpela, kontaktperson på Äpplet Jobbcentrum i Västra Hisingen.

– Det är kul att så många har visat intresse för vår verksamhet och jobbsatsningen. Jag hoppas att detta år ger dem inspiration att jobba vidare eller utbilda sig inom fastighetsbranschen som erbjuder så många valmöjligheter, säger Carina Dahlin som är förvaltare i Norra Biskopsgården och projektledare i jobbsatsningen.

Tillsammans med Äpplet Jobbcentrum kommer alla deltagare att göra en personlig handlingsplan för inriktning efter året hos Bostadsbolaget.