Framtiden

Tillbaka

Trendbrott ger 150 vattenfyllda spårvagnar

På bara sex månader har allmännyttiga Bostadsbolagets hyresgäster vänt en negativ trend och för första gången på flera år minskat vattenanvändningen. Med de 13,5 miljoner liter vatten som sparats in skulle man kunna fylla inte mindre än 150 spårvagnar.*

– Vi har under flera år sett en tråkig utveckling med ökad vattenförbrukning och ville göra något för att vända detta. Genom att göra hyresgästerna mer medvetna om hur mycket vatten man använder i sin vardag och hur ofta man faktiskt låter vattnet rinna i onödan hoppades vi att minska användningen, säger Bostadsbolagets miljöstrateg Eva Bengtsson.

Syftet uppfylldes och under det halvår som kampanjen Vattentanken pågick minskade vattenanvändningen med 13,5 miljoner liter jämfört med motsvarande period föregående år, vilket är en procent. Vatten i sig är ingen dyr råvara men uppvärmningen av vatten kostar pengar och påverkar miljön negativt. Som utlovat får hyresgästerna dela på den insparade summan som återbetalas på hyresavin. Det blir en liten summa per hushåll som visar att miljö och ekonomi hör ihop.

– Det är en stor och positiv förändring som skett på bara ett halvår! Kampanjen visar också att det inte krävs mer än små enkla förändringar för att minska sin vattenanvändning. Som att stänga av vattnet medan du schamponerar håret eller borstar tänderna. Vi hoppas att Vattentanken har skapat nya vanor bland våra hyresgäster och att man fortsätter att tänka på sin vattenanvändning även efter att kampanjen är avslutad, säger Eva Bengtsson.

Hur mycket 13,5 miljoner liter faktiskt är kan vara lite svårt att greppa. Spårvagnar kan alla göteborgare relatera till och därför är det kul att leka med tanken på hur många vagnar som skulle kunna fyllas med ett halvårs insparat vatten. Inte mindre än 150 vagnar* visade det sig!

Förutom att uppmuntra till bättre vattenvanor har Bostadsbolaget bland annat erbjudit hyresgäster duschtimers och snålspolande duschmunstycken. Extra fokus har också lagts på att upptäcka och åtgärda rinnande toaletter och droppande kranar vilket i längden är stora vattentjuvar.

 

* Avser spårvagnsmodell M28 och M29 – den äldre modellen spårvagnar som rullar i Göteborg.