Framtiden

Tillbaka

Nu släcks kabel-tv-nätet hos allmännyttan ned

På måndag startar nedsläckningen av det gamla analoga kabel-tv-nätet hos alla de hyresgäster som bor i de nordöstra stadsdelarna i en första etapp. Den femte och sista etappen avslutas under december månad.

– Den tekniska utvecklingen går rasande fort och våra tv-vanor förändras nu radikalt. Streaming via internet och olika typer av tv-tjänster ersätter de sedvanliga tv-tablåerna i allt större utsträckning. Vi är därför glada för att vi har byggt ut ett modernt fibernät som även kan möta framtida krav. Alla boende i våra drygt 70 000 lägenheter har idag möjlighet att via Framtidens Bredband själva välja tjänster från ett 15-tal leverantörer, säger Göran Leander, projektansvarig för införandet av Framtidens Bredband.

Fibernätet ”Framtidens Bredband” som är ett unikt nät i Sverige ägs av Förvaltnings AB Framtiden där Gårdstensbostäder, Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder ingår. Nätet är inte leverantörsbundet, utan ett öppet nät där det finns mängder av attraktiva tjänster och priser från Sveriges samtliga ledande tjänsteleverantörer. Fibernätet bygger på beprövad teknik och har nu fungerat i ett antal år.

– Vi har förmodligen marknadens lägsta priser på bredband och tv-paket och de hyresgäster som vill komma riktigt billigt undan och som nöjer sig med ett fåtal kanaler, väljer enklare baspaket med 10-12 kanaler. För dessa paket kan man ansöka om subvention hos sitt bostadsbolag och därmed få full kompensation för sina kostnader.

Väl förberett

Även om vi har informerat om skiftet under lång tid är det en stor utmaning att få alla hyresgäster att förstå vad de behöver göra. Vi har därför under det senaste året informerat på många olika
sätt och vet genom undersökningar att nio av tio har förstått, unga som gamla och boende i alla våra olika områden. Men när det väl gäller tror vi ändå att några kommer att behöva stöd och hjälp. Vi kommer därför att finnas på plats i våra områden inom de olika etapperna, med medarbetare från vår bredbandssupport, ordinarie medarbetare och tjänsteleverantörer. För beställning i sista minuten, råd och stöd för olika frågor och till och med installationshjälp vid behov.

– Det har varit en lång förberedelse och det känns bra att vi nu gör verklighet av våra planer. Ingen ska bli utan möjlighet att se på tv, säger Göran Leander.

Fakta:
Karta som visar de olika nedsläckningsetapperna:
http://framtidensbredband.ituxportalen.se/nyheter/kabel-tv-slacks/karta/
Framtidens Bredbands telefonsupport:
Telefon: 031-335 18 80
Öppettider: vardagar 10-18