Framtiden

Tillbaka

Grisar flyttar in i Kyrkbyn

Stadsjord och allmännyttiga Bostadsbolaget tar lantdjur till staden och erbjuder hyresgäster en chans till stadsjordbruk med djur och odling.

Från och med torsdag och två månader framöver kommer Bostadsbolagets hyresgäster i Kyrkbyn att ha nya grannar. Två Linderödsgrisar kommer nämligen att flytta in i bostadsområdet och bereda ett grönområde till odlingsbar mark. Efter två månader kommer grisarna att flyttas till ett nytt område på Eketrägatan för att även där bereda mark.

– Vi märker ett ökat intresse för odlingslotter bland våra hyresgäster och tanken är bland annat att kunna erbjuda odlingslotter på några av de aktuella platserna när marken är redo, säger Thomas Öby, förvaltare hos Bostadsbolaget i Kyrkbyn.

För Bostadsbolaget är metoden för markberedning ny. Stadsjord däremot började redan 2009 att använda grisar för att förvandla grova grönytor till gödslad, rot- och ogräsbefriad odlingsmark.

– Grisar är nyfikna och trevliga grannar som är snälla mot människor, hundar och andra djur. Grisar är dessutom flitiga och experter på att röja ogräs och på att förvandla dåligt utnyttjade platser till grönare lustgårdar, säger Niklas Wennberg, grundare av Stadsjord.

Välkomna att göra oss sällskap och välkomna grisarna till sitt nya hem
Tid: 4 september kl. 11:00

Plats: Grönytan vid Äringsgatan/Stålhandskegatan i Kyrkbyn

Förutom hyresgäster som också agerar faddrar och fodervärdar till grisarna kommer barn från det intilliggande dagiset att finnas på plats och namnge de båda suggorna. Närvarar gör också representanter från Stadsjord och Bostadsbolaget.

För mer information, kontakta

Niklas Wennberg på Stadsjord, telefon 070-370 80 04 eller

Thomas Öby, förvaltare på Bostadsbolaget i Kyrkbyn, telefon 031-731 54 01