Framtiden

Tillbaka

Framtiden presenteras på hållbarhetskonferens

Framtidenkoncernens hållbarhetsarbete studeras inom ramen för ett omfattande aktionsforskningsprojekt. Idag, 4 november, presenteras en konferensartikel om koncernens hållbarhetsarbete på den internationella konferensen Sustainable Innovation 2014 i Köpenhamn.

I aktionsforksningsprojektet ställer vi frågor, utbildar oss och drar lärdomar från vårt arbete. En ständigt pågående process, där ambitionen också är att sprida kunskap om vårt hållbarhetsarbete och de slutsatser som vi kommer fram till.

Presentationen hålls av Stefan Book, Effort Consulting.
För mer information, kontakta Björn Gustafsson, teknikutvecklingschef Framtiden, 0730 43 69 29.