Framtiden

Tillbaka

Tillskott på 70 nya hyresrätter i Landala

Allmännyttiga Bostadsbolaget har startat byggnationen av 70 nya hyreslägenheter i centrala Göteborg. I området mellan Landalabergen och Guldheden kommer tre suterränghus att stå inflyttningsklara till sommaren 2016.

Husen byggs längs Egnahemsvägen och blir sex till sju våningar höga.

– Gestaltningsmässigt kommer husen att bilda en länk mellan Landalabergen och Raketgatan och binder samman områdena på ett bra sätt. Det känns verkligen roligt att vi kan bidra till stadsutvecklingen med dessa centrala bostäder, säger Mikael Olehede som projektleder arbetet på Bostadsbolaget.

Lägenheterna kommer främst att bestå av två rum och kök men även ett antal ettor och treor. Två av husen binds samman av ett parkeringshus med 15 parkeringsplatser. Det låga garaget kommer att förses med grönt sedumtak för att låta naturen få så stort utrymme som möjligt.

Arkitekterna har arbetat mycket med husens utformning och placering för att de ska smälta in i omgivningen. Placeringen görs med hänsyn till befintlig bebyggelse och för att bevara så mycket natur som möjligt.

– Först fanns planer på att bygga längre upp i slänten men eftersom området ovan är ett riksintresse med bevarandekrav byggs husen längs med Egnahemsvägen. Det är en bra plats och lägenheterna kommer att bli ett bra tillskott på bostäder i det populära Landala, säger Mikael Olehede.

Markförberedelserna har nyligen startat och under våren kommer husen att börja ta form.

Uthyrningsstart planeras till våren 2015 och inflyttning sker ett år senare. Uthyrningen kommer att ske via Boplats Göteborg samt via Omflyttningsplatsen för Bostadsbolagets hyresgäster.

För mer information, kontakta Eva Jonasson kommunikationsansvarig på Bostadsbolaget.