Framtiden

Tillbaka

”Nya lyktan” sätter färg på Kortedala torg

Familjebostäder bygger nytt vid Kortedala torg efter att ha fått en markanvisning med ett ovanligt inslag – en stor del av det nya huset ska nämligen vara gemenskapsboende.

Platsen är torgets östra sida, intill parkeringen och trapporna. Här finns en byggrätt i en äldre detaljplan som inte genomförts. Enligt detaljplanen kan huset bli cirka 50 meter högt och rymma 50-60 lägenheter. En förutsättning i projektet, där Familjebostäder samarbetar med White arkitekter, är att byggherren ska samverka med föreningen Boihop och att gemenskapsboendet ska blockhyra 40-50 lägenheter. I huset ska också finnas gemensamma ytor som kök, allrum, gästrum och liknande.

– Det här blir en spännande utmaning för oss säger Familjebostäders nybyggnadschef Micael Jansson.
– Vi har värdefull erfarenhet från gemenskapsboendet Majbacken, som blockhyr av oss i Majorna. Det är också en fördel att vi planerat samarbeten med andra bogemenskaper de senaste åren.

White har ritat ett högrest punkthus

med en upplyst takvåning och en färgrik ljusslits. Huset har arbetsnamnet “Lyktan”, en flirt med en klasisk Kortedalasymbol, 50-talskiosken Lyktan. Ambitionen i projektet är att skapa en mötesplats och ett fint komplement till ett levande torg. I husets bottenvåning finns verksamhetslokaler med kafé, servicebutik eller något annat som blir ett värdefullt tillskott till utbudet i området. Mindre balkonger kompletteras av en takterrass som framhäver gemenskapen och samvaron i huset.
Markanvisningen innebär att Familjebostäder nu kan börja samtalen med föreningen Boihop och småningom söka bygglov. Projektet kan starta under senhösten i år. Men det återstår en hel del detaljer, bland annat hur lägenheterna ska hyras ut och hur många lägenheter som bogemenskapen ska förfoga över.

– Vi kommer att lösa frågorna steg för steg i dialog med bogemenskapen säger Karin Jaxmark som är marknadsstrateg på Familjebostäder. Både vi och White har goda erfarenheter av att lyssna och utveckla inflytandet i dialog med hyresgäster. Så ska vi jobba här också och skapa ett attraktivt och unikt boende i ett jättefint läge i stan.

Familjebostäder planerar, förutom Lyktan i Kortedala, ytterligare 10 projekt i Göteborg med sammanlagt drygt nya 1000 hyresrätter.

Mer information om projektet
Familjebostäder: Micael Jansson, nybyggnadsansvarig, tel 0703-22 16 16
Susanne Clase, White arkitekter, tel 031-60 86 61

Bilder
White arkitekter