Framtiden

Tillbaka

Årets hyresförhandlingar är klara

Hyresförhandlingarna för 2015 är nu avslutade. Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen har träffat en överenskommelse om en hyresförändring på 0,8 procent från den 1 januari för samtliga bostäder.

– Vi är nöjda med överenskommelsen och vårt fina samarbete med Hyresgästföreningen. Våra kundundersökningar visar dessutom att majoriteten av våra hyresgäster, anser sig få valuta för pengarna. Hyresrätten är en prisvärd och attraktiv boendeform som vi kommer fortsätta att utveckla, säger Johan Wilck, förhandlingsledare på Bostadsbolaget.

Bostäder
Samtliga hyror för lägenheter höjs med 0,8 procent. Första hyresavin som påverkas är den för mars månad där även förändringen för januari och februari tas ut retroaktivt.

Lokaler
Höjningen för lokaler med förhandlingsklausul blir 0,8 procent. Förändringen gäller från och med 1 januari 2015 och tas ut retroaktiv på avin i april som avser andra kvartalet.

Parkeringsplatser
För parkeringsplatser som inte omfattas av förhandlingar med Hyresgästföreningen gäller nedanstående förändringar från 1 januari 2015. Första hyresavin som påverkas är den för mars månad där även förändringen för januari och februari tas ut retroaktivt.

  • MC-platser: 5 kr.
  • Öppna platser: 10 kr.
  • Täckta och inhägnade platser: 15 kr.
  • Kallgarage och varmgarage: 20 kr.

Ovanstående gäller inte parkeringsplatser med en månadshyra som överstiger 1000 kronor. Dessa behåller nuvarande hyresnivå.

Har du frågor om din hyra är du välkommen att ringa din hyresdebiterare via vårt växelnummer 031-731 50 00, eller direkt via kontaktinformationen på din hyresavi.